Aktuality

Naše centrum pomáhá s rozvojem nadání i talentům ze základních škol

Talentovaní školáci a středoškoláci, kteří svým zapálením převyšují své spolužáky, mají díky Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (PřF OU) možnost si osahat znalosti z vysokoškolských učebnic. Naše specializované Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) nadaným nabízí péči i rozvoj, na které není prostor v jejich školách. Jedním z těch, s nimiž centrum pracuje, je teprve jedenáctiletý Honza, který na PřF objevuje kouzlo chemie.

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Dunaj-Odra-Labe: Ostravská univerzita vyzývá vládu, aby znovu zvážila své usnesení

V pondělí 5. října 2020 Vláda České republiky přijala usnesení k zahájení přípravy projektu oderské větve kanálu Dunaj – Odra – Labe. Vedení Ostravské univerzity zásadně odmítá, aby tento ekonomicky a environmentálně rozporuplný projekt byl přijat bez široké diskuze v regionu, kde má být realizován.

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do studentské komory

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Startuje nový ročník soutěže KORCHEM

Soutěž probíhá ve třech kolech, která jsou zveřejňována v průběhu celého školního roku. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu nebo červnu 2021.

Platna hygienická protiepidemiologická opatření na PřF OU

Opatření děkana č. 18/2020 - Hygienická a protiepidemiologická opatření v prostorách budov Přírodovědecké fakulty OU

Gymnazisté z Nového Jičína otestovali netradiční výuku fyziky

Vedoucí našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. se zapojila do testu tandemové výuky fyziky na Gymnáziu Nový Jičín. Gymnazistům tak v rámci minulého školního roku předávala fyzikální poznatky v tandemu s jejich vlastním vyučujícím.

Informace pro uchazeče o studium o konání přijímacích zkoušek

Vzhledem k současným mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se mohou měnit termíny přijímacích zkoušek u studijních programů, které byly stanoveny před podáváním přihlášek ke studiu. Sledujte proto webové stránky Ostravské univerzity a příslušné fakulty, na kterou jste si podali přihlášku ke studiu.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru.

Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Na základě dnešního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne 11. března 2020 do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka (vyžadující osobní přítomnost studentů ve výuce) na Ostravské univerzitě.