OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Informace k prominutí přijímací zkoušky v rámci druhého kola přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do vybraných bakalářských studijních oborů a kombinací oborů na Přírodovědecké fakultě OU

Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě OU.

Informace o druhém kole přijímacího řízení do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů pro akademický rok 2018/2019

Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů, jejichž kapacita ještě není naplněna.

Korchem má svého vítěze!

Pro všechny žáky ZŠ, které baví chemie, je určena soutěž KORCHEM (Korespondenční chemický kurz), kterou pro Moravskoslezský kraj organizuje Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jedná se o písemnou soutěž, která má dlouholetou tradici.

Nabídka studia dle §60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Katedře informatiky a počítačů

Máte maturitu nebo titul Bc. a chcete si rozšířit znalosti v oblasti IT?

Nabídka pro učitele - Přírodovědecká fakulta OU nabízí rozšiřující studium fyziky, chemie, geografie, informatiky, matematiky a specializační studium Koordinace v oblasti ICT pro akademický rok 2018/19

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nabízí učitelům pro akademický rok 2018/2019 rozšiřující studium fyziky, geografie, chemie, informatiky, matematiky, a dále specializační studium Koordinace v oblasti ICT. E-přihlášky jsou již otevřeny.
facebook
rss
social hub