OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Aktuality

Navržený kandidát na funkci rektora OU

Na říjnovém zasedání AS OU, které se uskutečnilo dne 15. října 2018, byl zveřejněn kandidát na funkci rektora OU.

Večer s vědci: Mnoho tváří odpadu

Ve středu 31. října se odehraje další Večer s vědci, tentokráte na téma odpady. Buďte u toho taky! Beseda startuje v 17:30 v Centru Pant.

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje "Volbu děkana PřF OU pro období 2019-2023"

Akademický senát PřF OU na svém zasedání 8. října 2018 vyhlásil volbu děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2019 až 28. února 2023 a schválil harmonogram a náležitosti pro přihlašování kandidátů.

Akademický senát vyhlašuje volbu rektora Ostravské univerzity pro volební období 2019-2023

Na svém pravidelném zasedání dne 17. září 2018 Akademický senát Ostravské univerzity vyhlásil volbu rektora Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2019 – 28. února 2023, schválil harmonogram a jmenoval volební komisi v čele s PhDr. Ilonou Plevovou, PhD., předsedkyní AS OU.

Korchem má svého vítěze!

Pro všechny žáky ZŠ, které baví chemie, je určena soutěž KORCHEM (Korespondenční chemický kurz), kterou pro Moravskoslezský kraj organizuje Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jedná se o písemnou soutěž, která má dlouholetou tradici.
facebook
rss
social hub