Aktuality

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby do AS PřF OU na funkční období 2021-2024 - v termínu 8. - 12. března 2021

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro období 2021 – 2024. Volby se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech 8. března 2021 – 12. března 2021.

Seniory ze tří evropských zemí spojí smart technologie a láska k hudbě a historii

Katedra informatiky a počítačů naší Přírodovědecké fakulty (KIP PřF) spustila další projekt, který pomůže seniorům – a to hned ve třech evropských zemích.

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do studentské komory

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech 7. prosince 2020 až 11. prosince 2020.

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Startuje nový ročník soutěže KORCHEM

Soutěž probíhá ve třech kolech, která jsou zveřejňována v průběhu celého školního roku. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu nebo červnu 2021.

Platna hygienická protiepidemiologická opatření na PřF OU

Opatření děkana č. 18/2020 - Hygienická a protiepidemiologická opatření v prostorách budov Přírodovědecké fakulty OU

Gymnazisté z Nového Jičína otestovali netradiční výuku fyziky

Vedoucí našeho Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. se zapojila do testu tandemové výuky fyziky na Gymnáziu Nový Jičín. Gymnazistům tak v rámci minulého školního roku předávala fyzikální poznatky v tandemu s jejich vlastním vyučujícím.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru.

Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Na základě dnešního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne 11. března 2020 do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka (vyžadující osobní přítomnost studentů ve výuce) na Ostravské univerzitě.