Aktuality

Informace k prominutí a konání přijímací zkoušky v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářských studijních programů na Přírodovědecké fakultě OU

Děkan Přírodovědecké fakulty OU oznamuje, že vzhledem k tomu, že počty uchazečů následujících bakalářských studijních oborů, specializací či částí kombinací sdružených studijních programů nepřekročily kapacitní možnosti pracoviště, uchazeči jsou navrženi na přijetí bez přijímací zkoušky.

Výstava na Přírodovědecké fakultě připomíná osud Tibeťanů

Atrium budovy L na Hladnovském kopci v březnu patří Tibetu. V rámci letošního Festivalu pro Tibet můžou návštěvníci ostravské Přírodovědecké fakulty zhlédnout unikátní výstavu fotografií PhDr. Zuzany Ondomišiové „Mizející Tibet – vjemy změny“.

Pacientům s poškozením mozku by mohl pomoci nový neurorehabilitační systém z Ostravy

Vědci Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské vytvoří s pomocí specialistů z Fakultní nemocnice v Ostravě a z Ambulance klinické psychologie s.r.o. speciální neurorehabilitační systém pro pacienty s poškozením mozku. Jejich inovace má ošetřovaným pomoci hlavně v počáteční fázi rehabilitace, která je zásadní pro následující péči a kvalitu života pacienta.

Speciální semináře pro učitele matematiky na Přírodovědecké fakultě slaví čtvrtstoletí

Učitelé matematiky se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity vrátili na pár hodin do lavic. Naše katedra matematiky pro ně připravila na prázdninový pátek 1. února další ročník speciálního semináře.

KORCHEM – soutěž pro žáky základních škol, které baví chemie!

Soutěž probíhá ve třech kolech, která jsou zveřejňována v průběhu celého školního roku.

Korchem má svého vítěze!

Pro všechny žáky ZŠ, které baví chemie, je určena soutěž KORCHEM (Korespondenční chemický kurz), kterou pro Moravskoslezský kraj organizuje Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jedná se o písemnou soutěž, která má dlouholetou tradici.