Aktuality

Zemřel emeritní děkan Přírodovědecké fakulty Petr Šindler

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás ve věku 75 let navždy opustil dlouholetý vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a emeritní děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.

Zemřela profesorka Olga Rossi

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás po těžké nemoci ve věku 59 let navždy opustila dlouholetá členka katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.

Profesor Pánek se s výzkumem čtvrtohorních sesuvů dostal na stránky prestižního časopisu

Geomorfolog ostravské Přírodovědecké fakulty profesor Tomáš Pánek zmapoval možný vliv klimatických změn na velké sesuvy čtvrtohor. Se svým výzkumem se dostal na stránky prestižního časopisu Earth-Science Reviews. V článku „Landslides and Quaternary climate changes—The state of the art“ hledal zároveň také možnou paralelu se současností.

Startuje soutěž KORCHEM

Soutěž probíhá ve třech kolech, která jsou zveřejňována v průběhu celého školního roku. Vyhlášení výsledků proběhne v květnu 2020.

Korchem má svého vítěze!

Pro všechny žáky ZŠ, které baví chemie, je určena soutěž KORCHEM (Korespondenční chemický kurz), kterou pro Moravskoslezský kraj organizuje Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Jedná se o písemnou soutěž, která má dlouholetou tradici.