Aktuality

Shromáždění akademické obce 21. března

Milé kolegyně, milí kolegové, studentky, studenti, členky a členové akademické obce Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, dovoluji si svolat shromáždění akademické obce, tvořené jak studenty, tak akademickými pracovníky, které se uskuteční 21. března 2024 od 16 hodin.

Ostravská univerzita odstartovala svou roli v transformačním projektu REFRESH

V Moravskoslezském kraji po měsících příprav odstartoval projekt REFRESH, jehož nedílnou součástí se stala i naše Ostravská univerzita (OU). Projekt v režii Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) má reagovat na problémy regionu a přispět k jeho úspěšné hospodářské, energetické i ekologické transformaci.

Zahájení stavby vědecko-výzkumného hubu LERCO

Stavba budovy pro „chytřejší“ region zahájena. Hlavní tvář Life Environment Research Center Ostrava (LERCO) profesor Roman Hájek slavnostně poklepal spolu s rektorem Ostravské univerzity Petrem Kopeckým, hejtmanem Moravskoslezského kraje Janem Krkoškou, primátorem Ostravy Janem Dohnalem a děkanem Lékařské fakulty OU Rastislavem Maďarem na „základní kámen“ stavby, která má Ostravě a především regionu přinést nové prostory pro unikátní projekt 9-ti výzkumných týmů v oblasti biomedicíny, přírodních věd a behaviorálního zdraví. Budova za bezmála 700 milionů korun je součástí strategického projektu, který má Ostravskou univerzitu skokově posunout v oblasti vědy. Stavba má být dokončena v roce 2026, ve stejném roce začne projekt fungovat v plném rozsahu. Celkové náklady na LERCO se pohybují okolo 1,8 miliardy korun.

Aula Ostravské univerzity přivítala odborníky na řasy a sinice

Ostravská univerzita hostila setkání odborníků na řasy a sinice. V rámci konference České algologické společnosti, kterou ve dnech 19.–21. září připravili zástupci katedry biologie a ekologie, představili svůj výzkum a řešili třeba i budoucí spolupráci.

Ostravská univerzita otevře studovnu Jacquese Rupnika. Svůj knižní fond do ní vložil sám světoznámý politolog

Studovnu Jacquese Rupnika nově otevře Ostravská univerzita. Unikátní prostor vhodný pro studium, ale také pro vzdělávací či společenské akce se nachází v budově Univerzitní knihovny na Bráfově ulici. Ve studovně je navíc uloženo přes 1500 knih, které věnoval sám politolog a historik Jacques Rupnik.

Ostravská univerzita založila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Nejen Ukrajinci na útěku ze své země nyní potřebují podat pomocnou ruku. Na Ostravské univerzitě máme devadesát ukrajinských studentek a studentů, kteří se vinou války ocitají bez podpory svých rodin.

Webinář pro zájemce o studium učitelství

Zástupci našich kateder připravili speciální webinář pro všechny, kteří zvažují, že se stanou učiteli. Vyučující, současní studenti i absolventi představili jednotlivé katedry i specifika studia učitelství na naší fakultě.