Mezinárodní spolupráce

Rozvoj mezinárodní spolupráce je na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jednou z hlavních priorit. Vzdělávání a věda v dnešní době již překračují hranice natolik, že je zcela nepředstavitelné, aby jakékoliv aktivity měly pouze lokální nebo regionální charakter. V rámci mezinárodní spolupráce fakulta rozvíjí zejména studijní a pracovní mobility studentů v rámci Evropských zemí (programy Erasmus+, CEEPUS), krátkodobé mobility akademických a neakademických pracovníků a vědeckovýzkumné stáže. Pro tento účel má fakulta a její jednotlivé katedry uzavřeno více než 100 bilaterálních smluv s partnerskými univerzitami zejména v Evropě, ale i mimo ni.

Organizaci na úrovni fakulty zajišťuje Oddělení pro internacionalizaci. Velkou část agendy řeší samotné katedry – a to zejména v oblasti mezinárodní vědecké a výzkumné spolupráce. Každá katedra má koordinátora, který za mezinárodní spolupráci zodpovídá. Kromě toho na fakultě funguje také Centrum pro internacionalizaci, které se věnuje podpoře a rozvoji internacionalizačních aktivit na fakultě i v rámci celé Ostravské univerzity.

Naše Přírodovědecká fakulta si také vytyčila za cíl komplexně internacionalizovat své prostředí, vyučovat v angličtině domácí i zahraniční studenty na mobilitách. Každoročně tak u nás narůstá počet předmětů vyučovaných v angličtině a postupně roste počet studentů ze zahraničí. Samozřejmostí pak jsou studijní programy akreditované v angličtině.


více informací

obrázek

obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 08. 2023