Ze života fakulty

Jsme mezinárodní, a tak kromě češtiny u nás ve velkém zní také další jazyky. Do našich vědeckých týmů se nám totiž daří lákat experty ze zahraničí, kteří se spolupodílejí na výrazných vědeckých úspěších a zároveň pomáhají jedinečně dotvářet život naší fakulty. Ten samozřejmě není jen o vědě, ale i o společných akcích. Setkáváme se na fakultě, v přírodě, na celofakultních akcích na naší prOlUce nebo Botanické zahradě či na akcích celé univerzity nebo organizací SOVA, EPKA či EGEA. Prostor k rozvoji mají u nás navíc nejen zkušení vědci, ale i studenti, které zapojujeme do výzkumu, nejrůznějších projektů a akcí. Šikovní studenti třeba můžou na své aktivity získat prostředky z našeho stipendijního programu Příroda bez hranic. Podporujeme mimo jiné již zmíněné studentské organizace SOVA, EPKA či EGEA nebo vydávání speciálního dvojjazyčného časopisu BIOLOGEEK.


naše botanická zahrada

studentské spolky

časopis biologeek

náš archiv

z historie

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 02. 2022