Vědecké ústavy a instituty

Většina vědeckých aktivit se na Přírodovědecké fakultě odehrává na katedrách, ale také na mnohých katedrách či interkatedrálně vznikly výzkumné instituty, které řeší speciální problematiku či vznikly jako nositelé výzkumných grantů (7. Rámcový program, Věda a výzkum pro inovace, Centralizované rozvojové projekty nebo Institucionální rozvojové projekty a další).

Na fakultě fungují tyto vědecká centra:


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 01. 2023