Partneři a sponzoři našich akcí

logo
logo Jane Street
 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • AOPK ČR - Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
 • Biofyzikální ústav AV ČR Brno
 • Centrum nanotechnologií -Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • ČHMÚ
 • ČSOP Salamandr
 • Ekotoxa, s.r.o.
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Hnutí DUHA - místní skupina Olomouc
 • CHKO Beskydy
 • Mensa České republiky
 • OSEVA PRO - OZ Výzkumný ústav olejnin Opava
 • Parazitologický ústav - Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
 • Povodí Odry, s. p.
 • SG – Geoinženýring s.r.o. Ostrava
 • Slezské zemské muzeum Opava
 • Středisko volného času Moravská Ostrava
 • Svět techniky DOV
 • Tieto
 • University of Berne
 • VÚV T.G.M.
 • Zoo Ostrava

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 06. 2017