Celoživotní vzdělávání

     
           
     

Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta

ABAKU
Aplikovaná informatika - studium vybraných předmětů
Aplikovaná matematika - studium vybraných předmětů
Badatelsky orientovaná výuka
Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
Exkurze do zoo pro pedagogy
Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědi
Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
Geoinformační technologie
GNSS a moderní metody navigace
Informační systémy - studium vybraných předmětů
Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností
Korýši známí, neznámí
Meteorologická měření včera a dnes
Moderní vývoj moderních aplikací
Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
Online vyučování na ZŠ a SŠ
Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání
Práce s nadanými žáky a vhodné edukační strategie pro nadané žáky na všech stupních škol
Předpověď počasí
Robotika na ZŠ a SŠ
Rozšiřující studium biologie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium fyziky - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium geografie – rozšíření o další předmět (VB3RG1)
Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium informatiky - rozšíření o jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium informatiky – rozšíření o další předmět – distanční forma studia
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření pro jiný druh nebo stupeň školy
Rusko – hledání identity a geopolitika
Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Stručné seznámení s metodami molekulární biologie, aneb co znamená PCR, antigen a mRNA
Školní pokusy z pohledu fyzikální chemie
Tvorba předpovědí počasí
Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Základy informatiky
Změna klimatu
Životní cykly z pohledu evoluce aneb mýty a fakta o buněčném dělení