OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání

Filtrovat podle:
textu
v názvu  |   v anotaci  |   v klíčových slovech
typu studia Rozšiřující studium pro učitele (12)
Specializační studium (1)
CŽV v rámci akreditovaných studijních programů podle § 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. (3)
Studium pro seniory - Univerzita 3. věku (1)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) (17)
Kurzy pro přijaté studenty (3)
Moduly (1)
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
 

Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta

Aplikovaná informatika - studium vybraných předmětů
Aplikovaná matematika - studium vybraných předmětů
Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědi
Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
Geoinformační technologie
GNSS a moderní metody navigace
Informační systémy - studium vybraných předmětů
Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu specializovaných činností
Korýši známí, neznámí
Kurz Úvod do angličtiny 1
Kurz Úvod do angličtiny 2
Meteorologická měření včera a dnes
Moderní vývoj moderních aplikací
Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání
Předpověď počasí
Přípravný kurz pro studenty 1.ročníků oborů Aplikovaná informatika / Informatika
Rozšiřující studium biologie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium biologie - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Rozšiřující studium geografie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium geografie - rozšíření o obor
Rozšiřující studium chemie - rozšíření na jiný druh nebo stupeň školy
Rozšiřující studium chemie – rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium infomatiky - rozšíření o jiný stupeň školy
Rozšiřující studium Informatiky pro druhý stupeň ZŠ - distanční forma - rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium Informatiky pro SŠ - distanční forma studia – rozšíření o další předmět
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření o obor
Rozšiřující studium matematiky - rozšíření pro jiný druh školy
Rusko – hledání identity a geopolitika
Seminář matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Tvorba předpovědí počasí
Virtuální Univerzita třetího věku (Virt U3V)
Základy informatiky
Změna klimatu

facebook
rss
social hub