OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Student

PřF student
PřF - student
Přf studium a staže v zahraničí

Informace (nejen) pro studenty prvních ročníků

Vážení mladí přátelé,

přijetím ke studiu a zápisem do studia jste se stali členy akademické obce Přírodovědecké fakulty a tím i celé Ostravské univerzity v Ostravě.

Přírodovědecká fakulta vznikla v roce 1991 v souvislosti se zřízením Ostravské univerzity. V současné době má fakulta právo uskutečňovat studium ve více než 80 akreditovaných studijních oborech v programech bakalářských, navazujících magisterských, magisterských a doktorských.

Studium na Ostravské univerzitě, a tedy i na Přírodovědecké fakultě je organizováno tzv. kreditním systémem, který studentům umožňuje samostatně rozhodovat o své studijní zátěži, volit rytmus i obsah studia a plně využívat studijních možností, které nabízejí všechny fakulty Ostravské univerzity.

Předpokladem úspěšného studia je kromě píle při samostatném studiu i respektování vnitřních předpisů Ostravské univerzity. Neméně důležité je znát harmonogram akademického roku a vědět, na koho se obrátit při různých problémech.

K získání základní orientace v organizaci fakulty a v systému studia na fakultě by Vám měla pomoci i tato stránka. Jsou na ní však uvedeny pouze vybrané informace - úplné znění vnitřních předpisů, podrobnější informace o struktuře fakulty a jednotlivých kateder a především kompletní studijní plány jednotlivých oborů jsou k dispozici na Portále OU příp. elektronické nástěnce.

Přejeme Vám mnoho zdaru při Vašem studiu!

Student

Milí studenti, poznávání přírody představuje neutuchající a nesmírně dobrodružný příběh. Pojďte ho společně prožívat. Naše Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity je jedním z míst, kde se pokoušíme hledat odpovědi na složité otázky nejen z přírodních věd. Máme výborné učitele, kteří Vás budou svou prací inspirovat, a přátelské prostředí, které Vás společně s kvalitním zázemím naší fakulty bude motivovat, abyste se mohli ptát, objevovat, poznávat a hlavně nacházet odpovědi. Ostrava je inspirujícím místem v srdci Evropy v blízkosti Slovenska a Polska. Je to město kontrastů, které uchvátí nejen jedinečnými technickými památkami, ale snad každého bude fascinovat nádherná krajina Karpat, Jeseníků a Poodří. Přijďte se k nám inspirovat a studovat u nás biologické, fyzikální, geografické, chemické, informatické a matematické obory. Staňte se inspirací i pro nás a pišme příběh dějin přírody společně!

Děkan Přírodovědecké fakulty

facebook
rss
social hub