Součásti fakulty

Katedra biologie a ekologie

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Katedra fyziky

Katedra chemie

Katedra informatiky a počítačů

Katedra matematiky

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Environmentální centrum

Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement

Centrum celoživotního vzdělávání


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021