Personální složení

abecední členění

Děkanát Přírodovědecké fakulty
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra matematiky
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Environmentální centrum ENC
Oddělení popularizace


Děkanát Přírodovědecké fakulty

Úsek děkana
Děkan
Sekretariát děkana
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka děkana PřF
777 107 281
553 46 2102
Oddělení popularizace
Janalík Stanislav, Mgr.
PR specialista a kontakt pro média
732 525 519
553 46 2313
Úsek proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání
Proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
604 517 402
553 46 2172
Studijní oddělení
Kožušník David, Mgr.
vedoucí studijního oddělení
553 46 2111
Mikolandová Denisa
referentka studijního oddělení
553 46 2108
Olšanská Jiřina, DiS.
referentka studijního oddělení
553 46 2110
Švábková Šárka
referentka studijního oddělení
553 46 2109
Centrum celoživotního vzdělání
Úsek proděkana pro vědu a doktorské studium
Proděkan pro vědu a doktorské studium
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorské studium
553 46 2311
775 160 971
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Kočvarová Monika, Ing.
referentka pro vědu a doktorské studium
553 46 2114
Úsek proděkana pro rozvoj a internacionalizaci
Proděkan pro rozvoj a internacionalizaci
Macháček Jan, Mgr., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a internacionalizaci
733 756 592
553 46 2380
Oddělení pro podporu projektové činnosti
Faja Petr, Mgr., MPA
vedoucí Oddělení pro podporu projektové činnosti
553 46 2119
739 204 709
Balatková Eva, Ing.
projektová manažerka
553 46 2389
Batihová Helena, Mgr.
finanční manažerka projektů
553 46 2139
Bernátová Romana, Ing.
administrátorka projektů
553 46 2373
Bravanská Markéta, Bc.
administrátorka projektů
553 46 4046
Bulavová Andrea
administrátorka projektů
553 46 2112
Oddělení internacionalizace
Kopecká Markéta, Mgr.
specialistka pro internacionalizaci
553 46 2105
739 338 653
Kotalová Markéta, Bc.
specialistka pro nábor a péči o studenty
553 46 2113
731 094 750
Centrum pro internacionalizaci
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
Centrum pro internacionalizaci
553 46 2173
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník fakulty
553 46 2106
731 675 712
Ekonomické oddělení
Janíková Pavla
referentka ekonomického oddělení
553 46 2118
Janoschová Pavla, Bc.
referentka ekonomického oddělení
553 46 2120
Velká Marta
referentka ekonomického oddělení
553 46 2115
Provozně technické oddělení
Jurtin René
údržbář budovy C

553 46 2126
Sovják Miroslav
údržbář budovy L, M
553 46 2381
Durjaníková Jana
vrátná budovy C
553 46 2100
 
Fičorová Milena
vrátná budovy C
553 46 2100
Mutinová Jana
vrátná budov L, M
553 46 2300
Zapletal Milan
vrátný budov L, M
553 46 2300
 
Chvějová Anna
uklízečka
 
Kaňoková Pavla
uklízečka
 
 
 
Centrum pro řízení lidských zdrojů
Centrum pro řízení lidských zdrojů – Personální oddělení
Brablcová Adéla, Mgr.
personalistka Přírodovědecké fakulty a Rektorátu
553 46 2121
Malovcová Lucie, Bc.
personalistka Přírodovědecké fakulty
553 46 2107


Katedra biologie a ekologie

Vedení katedry
553 46 2314
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2317
553 46 2310
Sekretariát
Greplová Petra
sekretářka katedry
553 46 2312
Členové katedry
Profesoři
553 46 2316
553 46 2350
553 46 2280
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
553 46 2315
731 444 489
Docenti
553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
553 46 2311
775 160 971
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2317
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
předseda Oborové rady doktorského studia
553 46 2104
553 46 2383
Odborní asistenti
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D.
vedení katedrové knihovny
553 46 2273
Kočárková Ivona, RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
553 46 2316
Koch Milan, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Biologie major, Biologie major se zaměřením na vzdělávání a Biologie minor (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro druhý stupeň ZŠ a SŠ (navazující magisterské studium)
553 46 2320
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
553 46 2259
Stachurová Tereza, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka mezinárodní spolupráce a mobilit (programy Erasmus, VIA aj.)
553 46 2328
553 46 2310
Lektoři
553 46 2324
596 235 078
Vědečtí pracovníci
Life Science Research Centre
553 46 2280
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
553 46 2387
Petr Marek, Mgr., Ph.D.
odborný laborant
 
Sedláčková Kateřina, Ing.
administrativní podpora výzkumného týmu
553 46 2278
553 46 2278
777 935 004
Ostatní pracovníci
553 46 2281
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
553 46 2387
Petr Marek, Mgr., Ph.D.
odborný laborant
 
Sedláčková Kateřina, Ing.
administrativní podpora výzkumného týmu
553 46 2278
553 46 2324
596 235 078
553 46 2278
777 935 004
Externisté


Katedra fyzické geografie a geoekologie

Vedení katedry
734 796 545
553 46 2301
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2388
553 46 2303
Sekretariát
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
553 46 2302
733 381 515
Členové katedry
Profesoři
Docenti
734 796 545
553 46 2301
Odborní asistenti
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor zahraničních mobilit
553 46 2384
553 46 2303
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2388
Vědečtí pracovníci


Katedra fyziky

Vedení katedry
553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
553 46 2159
553 46 2160
Sekretariát
Vránová Janošcová Jana
sekretářka katedry
553 46 2151
Členové katedry
Profesoři
Garab Gyözö, Dr., DSc.
hostující profesor
 
Docenti
553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
553 46 2158
723 111 097
553 46 2150
731 444 481
Odborní asistenti
553 46 2155
553 46 2160
553 46 2308
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
553 46 2159
Vědečtí pracovníci
553 46 2308
553 46 2308
553 46 2164
Lektoři
Ostatní pracovníci
553 46 2160
Externisté


Katedra chemie

Vedení katedry
553 46 2197
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2210
553 46 2195
Sekretariát
553 46 2191
Členové katedry
Profesoři
553 46 2194
Docenti
553 46 2190
737 443 663
553 46 2197
Odborní asistenti
Bulavová Petra, RNDr., Ph.D.
katedrová koordinátorka programů ERASMUS+
553 46 2197
553 46 2195
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2210
Ostatní
553 46 2196
Externisté


Katedra informatiky a počítačů

Vedení katedry
553 46 2255
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., Ph.D., PhD.
zástupce vedoucího katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
553 46 2170
553 46 2174
553 46 2186
Sekretariát
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
553 46 2116
Členové katedry
Profesoři
Volná Eva, prof. RNDr. PaedDr., PhD.
předsedkyně oborové rady Ph.D. studia AI
553 46 2184
Docenti
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.
člen stipendijní komise PřF, člen disciplinární komise PřF, člen akademického senátu PřF, delegát (zástupce) Rady vysokých škol za PřF
553 46 2176
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., Ph.D., PhD.
zástupce vedoucího katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
553 46 2170
553 46 2174
553 46 2255
Odborní asistenti
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
553 46 2173
553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro bakalářské studijní programy (PS)
553 46 2176
553 46 2186
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce RS a KOO, administrace IT techniky
604 517 402
553 46 2172
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu
553 46 2182
553 46 2264
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro navazující studijní programy
553 46 2179
Asistenti
Malina Marek, Mgr., Ph.D.
člen akademického senátu Ostravské univerzity, předseda studentské komory akademického senátu Přírodovědecké fakulty
 
Externisté
222 767 131
777 224 245


Katedra matematiky

Vedení katedry
553 46 2130
Schneiderová Diana, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2133
553 46 2103
604 105 409
Sekretariát
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka katedry, katedrová koordinátorka pro mobility ERASMUS+
777 107 281
553 46 2102
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Schneiderová Diana, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2133
553 46 2130
Odborní asistenti
553 46 2103
604 105 409
Lektoři
Externisté


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Vedení katedry
553 46 2336
731 505 360
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2343
608 564 963
553 46 2349
728 634 618
Sekretariát
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka katedry
553 46 2334
731 145 512
Členové katedry
Profesoři
553 46 2333
732 437 015
553 46 2344
731 444 485
Docenti
553 46 2341
775 232 959
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2343
608 564 963
553 46 2336
731 505 360
553 46 2337
777 930 458
Odborní asistenti
553 46 2335
775 132 888
553 46 2374
774 065 464
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor evropských mobilit a spolupráce, programu Erasmus+, výjezdy a příjezdy Erasmus studentů
553 46 2338
605 168 198
553 46 2345
776 692 130
553 46 2341
731 505 314
553 46 2333
776 338 829
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
koordinátor katedry pro mimoevropské mobility a spolupráci, příjezdy zahraničních pracovníků programu Erasmus+ a CEEPUS
553 46 2370
733 622 589
733 756 592
553 46 2380
Nováček Alexandr, Mgr., Ph.D.
PR koordinátor katedry
553 46 2374
776 878 776
553 46 2345
605 106 528
553 46 2348
731 688 743
553 46 2349
728 634 618
Lektoři cizích jazyků
Externisté


Environmentální centrum ENCOddělení popularizace

Vedení Centra CŽV
Proděkan pro studium a CŽV
604 517 402
553 46 2172
Členové centra
Referentka
Peroutková Gabriela, Bc.
referentka Centra CŽV
730 185 651