Personální složení

abecední členění


Děkanát Přírodovědecké fakulty
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra matematiky
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Environmentální centrum ENC
Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT
Centrum celoživotního vzdělávání

Děkanát Přírodovědecké fakulty

Úsek děkana
Děkan
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D.
děkan
e-mail:
telefon: 734 796 545
553 46 2101
Sekretariát děkana
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka děkana PřF
e-mail:
telefon: 777 107 281
553 46 2102
Oddělení pro podporu projektové činnosti
Faja Petr, Mgr., MPA
oddělení pro podporu projektové činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2119
739 204 709
Kubica Jiří, Ing. e-mail:
telefon:
Šoltésová Hana, Ing.
oddělení pro podporu projektové činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2112
Úsek proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Studijní oddělení
Kožušník David, Mgr.
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2111
Mikolandová Denisa
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2108
Olšanská Jiřina, DiS.
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2110
Švábková Šárka
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2109
Centrum celoživotního vzdělání
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Peroutková Gabriela, Bc. e-mail:
telefon: 730 185 651
Úsek proděkana pro vědu a doktorské studium
Proděkan pro vědu a doktorské studium
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Kočvarová Monika, Ing.
samostatný referent pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon: 553 46 2114
Úsek proděkana pro vnitřní a vnější vztahy
Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2338
605 168 198
Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy
Janalík Stanislav, Mgr.
PR specialista a kontakt pro média
e-mail:
telefon: 732 525 519
Kováčíková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2105
739 338 653
Svobodová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2113
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník fakulty
Bican Vítězslav, Ing. Mgr., Ph.D.
tajemník fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 2106
731 675 712
Ekonomické oddělení
Heroková Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2115
Janoschová Pavla, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2120
Janíková Pavla e-mail:
telefon: 553 46 2118
Personální útvar
Malovcová Lucie, Bc.
personální oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2107
Provozně technické oddělení
Kurka Luděk
vedoucí provozně technického oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2125
723 807 266
553 46 2381
Jurtin René
údržbář
e-mail:
telefon: 553 46 2126
Abendrothová Zdeňka
uklízečka
e-mail:
telefon: 553 46 1072
Balonová Emília
uklízečka
e-mail:
telefon:
Beránková Jarmila
uklízečka
e-mail:
telefon:
Cyrusová Anna
uklízečka
e-mail:
telefon:
Durjaníková Jana
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 2100
Fičorová Milena
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 2100
731 609 049
Horčičková Anna e-mail:
telefon:
Chvějová Anna
uklízečka
e-mail:
telefon:
Klimentová Soňa
uklízečka
e-mail:
telefon:
Mutinová Jana
vrátná
e-mail:
telefon:
Staňková Šárka
uklízečka
e-mail:
telefon:
Staněk Emil
domovník-údržbář
e-mail:
telefon: 553 46 2381
731 193 148
Starsiaková Iveta
uklízečka
e-mail:
telefon:
Šestáková Kateřina
uklízečka
e-mail:
telefon:
Zapletal Milan
vrátný
e-mail:
telefon: 553 46 2300

Katedra biologie a ekologie

Vedení katedry
Vedení KBE
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2314
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, kombinovaná forma), pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 2317
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2310
Sekretariát
Greplová Petra
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2312
Členové katedry
Profesoři
Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2316
553 46 2350
Eliáš Marek, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí LSRC
e-mail:
telefon: 553 46 2280
Gáper Ján, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Docenti
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Hulva Pavel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, kombinovaná forma), pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 2317
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Aplikovaná ekologie (bakalářské studium, prezenční forma)
e-mail:
telefon: 553 46 2319
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
předseda Oborové rady doktorského studia
e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Odborní asistenti
Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2325
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D.
vedení katedrové knihovny
e-mail:
telefon: 553 46 2273
Horká Ivona, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2316
553 46 2268
Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Janko Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Koch Milan, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Biologie (dvouoborové, bakalářské studium) a Učitelství biologie pro druhý stupeň ZŠ a SŠ (navazující magisterské studium, jednooborové i dvouoborové)
e-mail:
telefon: 553 46 2327
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
e-mail:
telefon: 553 46 2259
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2310
Vědečtí pracovníci
Barcyté Dovilé, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Bartas Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Cawley John Andrew e-mail:
telefon: 553 46 2280
da Silva Albanaz Amanda Tábita e-mail:
telefon:
Dorňák Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Eliášová Anežka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2378
Fagundes Macedo Diego Henrique, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. e-mail:
telefon:
Flegontova Olga, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Gondová Mária, Mgr. e-mail:
telefon:
Grim Tomáš, prof. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Grybchuk Danyil, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2378
Jaisamut Kitipong, Ing., PhD. e-mail:
telefon:
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Višňovská Denisa, Mgr. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Life Science Research Centre
Barcyté Dovilé, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Bartas Martin, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Cawley John Andrew e-mail:
telefon: 553 46 2280
da Silva Albanaz Amanda Tábita e-mail:
telefon:
Eliáš Marek, prof. Mgr., Ph.D.
vedoucí LSRC
e-mail:
telefon: 553 46 2280
Eliášová Anežka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2378
Fagundes Macedo Diego Henrique, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. e-mail:
telefon:
Flegontova Olga, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Frolová Pavlína, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon:
Gondová Mária, Mgr. e-mail:
telefon:
Grybchuk Danyil, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2378
Jaisamut Kitipong, Ing., PhD. e-mail:
telefon:
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Majerová Karolina, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pěkník Kateřina, Bc.
administrativní pracovnice
e-mail:
telefon: 553 46 2329
Pergner Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Poláková Ester, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Režnarová Jana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Saura Rebollar Andreu e-mail:
telefon:
Richtář Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 777 167 047
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vosecká Veronika, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Yüncü Eren, PhD. e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Ostatní pracovníci
Běhálková Tereza, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2281
Frolová Pavlína, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon:
Pavlíková Marie, Ing.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
Pěkník Kateřina, Bc.
administrativní pracovnice
e-mail:
telefon: 553 46 2329
Šobáňová Anna, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2379
Vavrošová Aneta, Mgr.
zahradnice
e-mail:
telefon:
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
Vosecká Veronika, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Externisté
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Drozdová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hudzieczek Vojtěch, Ing. e-mail:
telefon:
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Vedení katedry
Vedení KFG
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2301
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2306
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2303
Sekretariát KFG
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2302
733 381 515
Členové katedry
Profesoři
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2306
Docenti
Galia Tomáš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2307
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 734 796 545
553 46 2101
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2358
Odborní asistenti
Adamec Martin, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2304
Aubrechtová Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Břežný Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2306
Dušek Radek, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2304
Horáček Matěj, RNDr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Lenart Jan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2306
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2303
Ruman Stanislav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2360
Popelková Renata, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2384
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2301
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2360
Tlapáková Lenka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2363

Katedra fyziky

Vedení katedry
Vedení KFY
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Sekretariát
Vránová Janošcová Jana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2151
Členové katedry
Profesoři
Garab Gyözö, Dr., DSc.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Docenti
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Odborní asistenti
Karlický František, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny fyziky nanostruktur
e-mail:
telefon: 553 46 2155
Karlický Václav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Kolos Miroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2283
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Navrátil Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2159
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Novotný Michal, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2283
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Vénosová Barbora, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2308
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vědečtí pracovníci
Cigarini Luigi e-mail:
telefon: 553 46 2283
Dlouhý Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2164
Dubecký Matúš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2155
Fanta Roman, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2308
Kmecová Materová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Kumar Nilesh e-mail:
telefon: 553 46 2308
Pech Radomír, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Sakhraoui Taoufik e-mail:
telefon: 553 46 2308
Volná Adriana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2164
Lektoři
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Semer Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Další členové katedry
Laboranti
Piskořová Běla e-mail:
telefon: 553 46 2160
Skripová Zlata e-mail:
telefon: 553 46 2163
Externisté
Hledík Stanislav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Janeček Ivan, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Kočí Patrik, RNDr. e-mail:
telefon:
Marková Ivana, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Remeš Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Ughy Bettina, Dr. e-mail:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153

Katedra chemie

Vedení katedry
Vedení KCH
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2197
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2210
Mucha Martin, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2195
Sekretariát
Schmidtová Jarmila
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 2191
Členové katedry
Profesoři
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2199
Docenti
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2189
Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2194
731 444 484
Maršálek Roman, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2195
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2197
Odborní asistenti
Bukáčková Marta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2277
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2193
Kinnertová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2198
Mucha Martin, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2195
Trčková Kateřina, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2190
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2210
Zelenková Gabriela, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka programů ERASMUS+
e-mail:
telefon: 553 46 2277
Ostatní
Kadlčíková Monika
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2196
Externisté
Bulavová Petra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dombek Václav, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Mamulová Kutláková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Parchaňská Alžběta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Tokarský Jonáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:

Katedra informatiky a počítačů

Vedení katedry
Vedení KIP
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
e-mail:
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2255
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Sekretariát KIP
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
e-mail:
telefon: 553 46 2116
Členové katedry
Docenti
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.
člen stipendijní komise PřF, člen disciplinární komise PřF
e-mail:
telefon: 553 46 2176
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
e-mail:
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Huňka František, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2175
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2255
Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr., PhD.
předsedkyně oborové rady Ph.D. studia AI
e-mail:
telefon: 553 46 2184
Odborní asistenti
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2173
Burianová Eva, Ing., Ph.D.
garant CŽV
e-mail:
telefon: 553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro bakalářské studijní programy (PS)
e-mail:
telefon: 553 46 2176
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Jarušek Robert, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Kolcun Alexej, Mgr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce RS a KOO, administrace IT techniky
e-mail:
telefon: 604 517 402
553 46 2172
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu
e-mail:
telefon: 553 46 2182
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1414
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2186
Zuzčák Matej, RNDr., Ph.D.
vedoucí CSIRT OU
e-mail:
telefon: 553 46 2264
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2129
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro navazující studijní programy
e-mail:
telefon: 553 46 2179
Externisté
Bartoň Adam, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Navrátil Jiří, Ing. e-mail:
telefon: 222 767 131
777 224 245

Katedra matematiky

Vedení katedry
Vedení KMA
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
Novotný Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2133
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
Sekretariát
Havelková Martina
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
553 46 2431
Členové katedry
Profesoři
Hančl Jaroslav, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Docenti
Barseghyan Diana, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2133
Mišík Ladislav, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2133
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
Zusmanovich Pasha, doc., PhD., M.Sc. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Odborní asistenti
Ferdiánová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Kolouch Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2133
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Novotný Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2133
Swaczyna Martin, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro mobility CEEPUS a ERASMUS+
e-mail:
telefon: 553 46 2133
Tomovski Zhivorad, Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2103
Turek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2134
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
Vědečtí pracovníci
Schneider Baruch e-mail:
telefon: 553 46 2133
Externisté
Vavroš Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Vedení katedry
Vedení KSG
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Sekretariát KSG
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2334
731 145 512
Členové katedry
Profesoři
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2344
731 444 485
Docenti
Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2339
606 785 128
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Ženka Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2337
777 930 458
Odborní asistenti
Baarová Barbara, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2335
775 132 888
Bosák Vojtěch, Mgr., Ph.D.
postdoktorand
e-mail:
telefon: 553 46 2374
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2338
605 168 198
Dvořák Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2345
Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2341
775 232 959
Krtička Luděk, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2341
731 505 314
Kurfürst Jaroslav, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2333
776 338 829
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
koordinátor mezinárodní spolupráce a mobilit – programy Erasmus, VIA , OU Aid, CEEPUS atd.
e-mail:
telefon: 553 46 2370
Macháček Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2337
Nováček Alexandr, Mgr., Ph.D.
PR koordinátor katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2374
776 878 776
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2345
605 106 528
Solik Martin, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2348
731 688 743
Ženková Rudincová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2370
728 558 295
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Lektoři cizích jazyků
Bažanowski René, Mgr. e-mail:
telefon:
Eibenová Irena, Mgr. e-mail:
telefon:
Eibenová Klaudia, Mgr. e-mail:
telefon:
Gold Vendelín, Mgr. e-mail:
telefon:
Horáková Lucie, Bc. e-mail:
telefon:
Rumpelová Svatava, Mgr. e-mail:
telefon:
Říhová Lenka, Ing. e-mail:
telefon:
Externisté
Hütter David, Ing. e-mail:
telefon:
Kula David, Ing., Ph.D., MBA e-mail:
telefon:
Pavlík Adam, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Špačková Eva, Doc. Ing. arch., Ph.D. e-mail:
telefon:
Strakoš Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Vinklárková Beata, Ing. arch., Ph.D. e-mail:
telefon:
Administrátoři projektů
Batihová Helena, Mgr.
finanční manažer projektu DMS
e-mail:
telefon: 553 46 2139

Environmentální centrum ENC

Vedení centra
Vedení ENC
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Sekretariát
Vránová Janošcová Jana
sekretářka ENC
e-mail:
telefon: 553 46 2151
Členové centra
Vedoucí výzkumného programu
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Senior researchers
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2197
Junior researchers
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2273
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Eliáš Marek, prof. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Nowak Arkadiusz, dr hab., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vargová Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Šigutová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2159
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Jurčenko Vjačeslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Ph.D. studenti
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dorňák Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Charyyeva Arzuv, Mgr. e-mail:
telefon:
Komínková Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Kotásková Nela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Pyszko Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Volná Adriana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2164
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Žihala David, Mgr. e-mail:
telefon:
Ostatní
Janíková Pavla
účetní ENC
e-mail:
telefon: 553 46 2118

Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT

Centrum celoživotního vzdělávání

Vedení Centra CŽV
Proděkanka pro studium a CŽV
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Členové centra
Referentka
Peroutková Gabriela, Bc.
referentka Centra CŽV
e-mail:
telefon: 730 185 651