Personální složení

abecední členění


Děkanát Přírodovědecké fakulty
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra matematiky
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Environmentální centrum ENC
Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT
Centrum celoživotního vzdělávání

Děkanát Přírodovědecké fakulty

Úsek děkana
Děkan
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D.
děkan
e-mail:
telefon: 553 46 2101
734 796 545
Sekretariát děkana
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka děkana PřF
e-mail:
telefon: 553 46 2102
777 107 281
Úsek proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Studijní oddělení
Kožušník David, Mgr.
vedoucí studijního oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2111
Sýkorová Andrea, Mgr.
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2108
Olšanská Jiřina, DiS.
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2110
Švábková Šárka
studijní oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2109
Centrum celoživotního vzdělání
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Peroutková Gabriela, Bc. e-mail:
telefon: 730 185 651
Úsek proděkana pro vědu a doktorské studium
Proděkan pro vědu a doktorské studium
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorské studium
e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Faja Petr, Mgr., MPA
oddělení pro podporu projektové činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2119
739 204 709
Kočvarová Monika, Ing.
samostatný referent pro vědu a tvůrčí činnost
e-mail:
telefon: 553 46 2114
Kulová Eliška, Ing., Ph.D.
oddělení pro podporu projektové činnosti
e-mail:
telefon: 553 46 2112
732 827 719
Úsek proděkana pro vnitřní a vnější vztahy
Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2117
553 46 2338
605 168 198
Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy
Kováčíková Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2105
739 338 653
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2113
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník fakulty
Bican Vítězslav, Ing. Mgr., Ph.D.
tajemník fakulty
e-mail:
telefon: 553 46 2106
731 675 712
Ekonomické oddělení
Heroková Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2115
Janoschová Pavla, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2120
Janíková Pavla e-mail:
telefon: 553 46 2118
Personální útvar
Malovcová Lucie, Bc.
personální oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2107
Provozně technické oddělení
Kica Petr
vedoucí provozně technického oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2125
723 640 250
Jurtin René
údržbář
e-mail:
telefon: 553 46 2126
Abendrothová Zdeňka
uklízečka
e-mail:
telefon: 553 46 1072
Balonová Emília
uklízečka
e-mail:
telefon:
Beránková Jarmila
uklízečka
e-mail:
telefon:
Cyrusová Anna
uklízečka
e-mail:
telefon:
Fičorová Milena
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 2100
731 609 049
Garberová Jana
vrátná
e-mail:
telefon: 553 46 2100
731 609 049
Horčičková Anna e-mail:
telefon:
Chvějová Anna
uklízečka
e-mail:
telefon:
Kaňoková Pavla e-mail:
telefon:
Mutinová Jana
vrátná
e-mail:
telefon:
Staňková Šárka
uklízečka
e-mail:
telefon:
Staněk Emil
domovní-údržbář
e-mail:
telefon: 553 46 2381
731 193 148
Starsiaková Iveta
uklízečka
e-mail:
telefon:
Šestáková Kateřina
uklízečka
e-mail:
telefon:
Zapletal Milan
vrátný
e-mail:
telefon: 553 46 2300

Katedra biologie a ekologie

Vedení katedry
Vedení KBE
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2314
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2310
Sekretariát
Greplová Petra
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2312
Členové katedry
Profesoři
Ďuriš Zdeněk, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2316
553 46 2350
Gáper Ján, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Docenti
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí LSRC
e-mail:
telefon: 553 46 2280
Hulva Pavel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2317
Krpeš Václav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2324
Lojkásek Bohumír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2319
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2104
553 46 2383
Yurchenko Vyacheslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Odborní asistenti
Cimalová Šárka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2325
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2273
Drozdová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Horká Ivona, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2316
553 46 2268
Choleva Lukáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Janko Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Koch Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2327
Pluháček Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rybková Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2322
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2259
Stojanova Bojana, Dr. e-mail:
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Šimíček Michal, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Tureček Tomáš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2324
596 235 078
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2310
Vědečtí pracovníci
Altinişik Nefize Ezgi, MSc. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon:
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Eliášová Anežka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Charyyeva Arzuv, Mgr. e-mail:
telefon:
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon:
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Fagundes Macedo Diego Henrique, Mgr. e-mail:
telefon:
Novotný Čeněk, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Ožana Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon:
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Petrželková Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Life Science Research Centre
Altinişik Nefize Ezgi, MSc. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon:
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí LSRC
e-mail:
telefon: 553 46 2280
Eliášová Anežka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Flegontov Pavel, M.Sc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Changmai Piya, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Charyyeva Arzuv, Mgr. e-mail:
telefon:
Kostygov Aleksei, Mgr. e-mail:
telefon:
Kraeva Natalia, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Fagundes Macedo Diego Henrique, Mgr. e-mail:
telefon:
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Petrželková Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Ševčíková Tereza, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2329
597 372 098
Velčovská Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
Yurchenko Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2340
Yurchenko Vyacheslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Vosecká Veronika, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Ostatní pracovníci
Brzesková Simona
zahradnice
e-mail:
telefon:
Běhálková Tereza, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2281
Eliášová Anežka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2329
Velčovská Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
Vosecká Veronika, Mgr.
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2278
777 935 004
Externisté
Adamus Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1743
Hudzieczek Vojtěch, Ing. e-mail:
telefon:
Jelínková Jitka, JUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kuchta Roman, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kuras Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nývltová Fišáková Miriam, RNDr., PhD. e-mail:
telefon:
Pergner Jiří, Mgr. e-mail:
telefon:
Sezima Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Střelec Tomislav, Ing., CSc. e-mail:
telefon:
Szymonik Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Ulčák Dušan, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra fyzické geografie a geoekologie

Vedení katedry
Vedení KFG
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
pověřený vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2304
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry, zástupce pověřeného vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2303
731 444 482
Sekretariát KFG
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2302
Členové katedry
Profesoři
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2306
Docenti
Hradecký Jan, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2101
734 796 545
Šilhán Karel, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2301
553 46 2358
Odborní asistenti
Adamec Martin, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2304
Aubrechtová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Břežný Michal, Mgr. e-mail:
telefon:
Dušek Radek, Ing., Ph.D.
pověřený vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2304
Galia Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2307
Horáček Matěj, RNDr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2363
Lenart Jan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2306
Miklín Jan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Mulková Monika, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry, zástupce pověřeného vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2303
731 444 482
Ruman Stanislav, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2360
Popelková Renata, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2305
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2384
Škarpich Václav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2307
Tichavský Radek, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2360
Tlapáková Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra fyziky

Vedení katedry
Vedení KFY
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Sekretariát
Janošcová Jana
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2151
Členové katedry
Profesoři
Garab Gyözö, Dr., DSc.
hostující profesor
e-mail:
telefon:
Docenti
Koníček Libor, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí skupiny učitelství fyziky a základů obecné fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2158
723 111 097
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Odborní asistenti
Hönigová Lenka, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Karlický František, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny chemické fyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2155
Karlický Václav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Kurasová Irena, Mgr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2160
Navrátil Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2159
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
e-mail:
telefon: 553 46 2159
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Vědečtí pracovníci
Cigarini Luigi e-mail:
telefon: 553 46 2283
Ditte Matej, Bc. e-mail:
telefon:
Dlouhý Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Dubecký Matúš, Ing., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2155
Fanta Roman, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2308
Ketolainen Tomi Olavi, M.Sc. e-mail:
telefon: 553 46 2283
Kmecová Materová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Kohulák Oto, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2283
Kolos Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Novotný Michal, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2283
Šulka Martin, RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2283
Volná Adriana, Mgr. e-mail:
telefon:
Další členové katedry
Laboranti
Piskořová Běla e-mail:
telefon: 553 46 2160
Skripová Zlata e-mail:
telefon: 553 46 2163
Externisté
Jandačka Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Janeček Ivan, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2153
Karlický Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Kerlínová Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Marková Ivana, PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Urban Otmar, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vítek Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2153

Katedra chemie

Vedení katedry
Vedení KCH
Maršálek Roman, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry, tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2197
Sekretariát
Schmidtová Jarmila
sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 2191
Členové katedry
Profesoři
Taraba Boleslav, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2199
Docenti
Kalina Jiří, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2189
Kričfaluši Dana, doc. PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2194
731 444 484
Maršálek Roman, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry, tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2190
737 443 663
Navrátilová Zuzana, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2195
Parmentier Julien, Dr. hab. , PhD. e-mail:
telefon:
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2197
Odborní asistenti
Bulavová Petra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2210
Haluzík Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2193
Hotová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2277
Mucha Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2192
Parchaňská Alžběta, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2127
Prášilová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2198
Švidrnoch Martin, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2127
Trčková Kateřina, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2198
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2210
Ostatní
Kadlčíková Monika
laborantka
e-mail:
telefon: 553 46 2196
Externisté
Dombek Václav, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:
Mamulová Kutláková Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Tokarský Jonáš, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vaculíková Lenka, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vymětal Jan, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 777 692 430

Katedra informatiky a počítačů

Vedení katedry
Vedení KIP
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Kotyrba Martin, RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2255
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Sekretariát KIP
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
e-mail:
telefon: 553 46 2116
Členové katedry
Docenti
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., PhD, Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2170
553 46 2174
Huňka František, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2175
Tvrdík Josef, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2183
Volná Eva, doc. RNDr. PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2184
Odborní asistenti
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2173
Bujok Petr, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2176
Burianová Eva, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2172
553 46 4014
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2173
Janošek Michal, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2186
Jarušek Robert, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2186
Kolcun Alexej, Mgr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Kotyrba Martin, RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2255
Smolka Pavel, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 604 517 402
553 46 2172
Sochor Tomáš, RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2129
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2182
Vajgl Marek, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2179
Walek Bogdan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2186
Žáček Jaroslav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2129
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2179
Externisté
Miarka Rostislav, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1423
Navrátil Jiří, Bc. e-mail:
telefon:

Katedra matematiky

Vedení katedry
Vedení KMA
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2130
Novotný Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2136
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2143
Sekretariát
Havelková Martina
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2131
Členové katedry
Profesoři
Hančl Jaroslav, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2136
Rossi Olga, prof. RNDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 2132
Docenti
Barseghyan Diana, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2135
Mišík Ladislav, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2144
Šustek Jan, doc. RNDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2130
Zusmanovich Pasha, doc., PhD., M.Sc. e-mail:
telefon: 553 46 2134
Odborní asistenti
Ferdiánová Věra, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro mobility CEEPUS a ERASMUS+
e-mail:
telefon: 553 46 2142
Konečná Petra, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Novotný Lukáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2136
Swaczyna Martin, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2276
Turek Ondřej, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2134
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
tajemnice katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2143
Vědečtí pracovníci
Kolouch Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2136
Luca Florian e-mail:
telefon: 553 46 2136
Pethö Attila Tamás, Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2136
Porubský Štefán, prof. RNDr., DrSc. e-mail:
telefon: 553 46 2144
Schneider Baruch e-mail:
telefon: 553 46 2132
Externisté
Saunders David John, M.A., PhD.
hostující profesor
e-mail:
telefon: 553 46 2135
Vavroš Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2134

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Vedení katedry
Vedení KSG
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedoucí KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Sekretariát KSG
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2334
Členové katedry
Profesoři
Baar Vladimír, prof. RNDr., CSc.
vedoucí KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2333
732 437 015
Siwek Tadeusz, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2344
731 444 485
Docenti
Havrlant Jan, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2339
606 785 128
Rumpel Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2336
731 505 360
Odborní asistenti
Baarová Barbara, Mgr. e-mail:
telefon: 775 132 888
553 46 2335
Batihová Helena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2139
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
Erasmus koordinator
e-mail:
telefon: 553 46 2117
553 46 2338
605 168 198
Dvořák Petr, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2345
Hoch Tomáš, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2341
775 232 959
Kopeček Vincenc, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2343
608 564 963
Kowaliková Ivana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 3244
Krtička Luděk, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2341
731 505 314
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2113
Macháček Jan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2337
Nováček Alexandr, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2374
776 878 776
Slach Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2345
605 106 528
Solik Martin, PhDr., Ph.D.
katedrový Erasmus koordinátor
e-mail:
telefon: 731 688 743
553 46 2348
Ženka Jan, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2337
777 930 458
Ženková Rudincová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2370
728 558 295
Žufan Petr, RNDr., Ph.D.
tajemník KSG
e-mail:
telefon: 553 46 2349
728 634 618
Lektoři cizích jazyků
Bažanowski René, Mgr. e-mail:
telefon:
Eibenová Irena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Eibenová Klaudia, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Horáková Lucie, Bc. e-mail:
telefon:
Rumpelová Svatava, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Říhová Lenka, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Šmidáková Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2380
Externisté
Fišerová Veronika, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Pitucha Michal, Mgr. e-mail:
telefon:

Environmentální centrum ENC

Vedení centra
Vedení ENC
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Sekretariát
Janošcová Jana
sekretářka ENC
e-mail:
telefon: 553 46 2151
Členové centra
Vedoucí výzkumného programu
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2315
731 444 489
Senior researchers
Špunda Vladimír, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2150
731 444 481
Slovák Václav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2197
Junior researchers
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2273
Dolný Aleš, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Eliáš Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2280
Jaške Karin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Nezval Jakub, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2156
Nowak Arkadiusz, dr hab., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pánek Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Petrželková Romana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Plášek Vítězslav, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2328
Pečinka Petr, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2318
Šigutová Hana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Štroch Michal, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2159
Vrábl Daniel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2162
Yurchenko Vyacheslav, prof. MSc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2326
731 422 166
Ph.D. studenti
Bianchi Claretta, Mgr. e-mail:
telefon:
Butenko Anzhelika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2279
Dorňák Ondřej, Mgr. e-mail:
telefon:
Charyyeva Arzuv, Mgr. e-mail:
telefon:
Komínková Zuzana, Mgr. e-mail:
telefon:
Kotásková Nela, Mgr. e-mail:
telefon:
Podešvová Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Pyszko Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Spodareva Viktoriia e-mail:
telefon:
Volná Adriana, Mgr. e-mail:
telefon:
Zakharova Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon:
Žihala David, Mgr. e-mail:
telefon:
Ostatní
Janíková Pavla
účetní ENC
e-mail:
telefon: 553 46 2118

Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT

Centrum celoživotního vzdělávání

Vedení Centra CŽV
Proděkanka pro studium a CŽV
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2103
604 105 409
Členové centra
Referentka
Peroutková Gabriela, Bc.
referentka Centra CŽV
e-mail:
telefon: 730 185 651