Personální složení

abecední členění

Děkanát Přírodovědecké fakulty
Katedra biologie a ekologie
Katedra fyzické geografie a geoekologie
Katedra fyziky
Katedra chemie
Katedra informatiky a počítačů
Katedra matematiky
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Environmentální centrum ENC
Centrum celoživotního vzdělávání


Děkanát Přírodovědecké fakulty

Úsek děkana
Děkan
734 796 545
553 46 2101
Sekretariát děkana
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka děkana PřF
777 107 281
553 46 2102
Oddělení pro podporu projektové činnosti
Bravanská Markéta, Bc.
oddělení pro podporu projektové činnosti
553 46 4046
Faja Petr, Mgr., MPA
oddělení pro podporu projektové činnosti
553 46 2119
739 204 709
Šoltésová Hana, Ing.
oddělení pro podporu projektové činnosti
553 46 2112
Úsek proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání
Proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 2103
604 105 409
Studijní oddělení
Kožušník David, Mgr.
vedoucí studijního oddělení
553 46 2111
Mikolandová Denisa
studijní oddělení
553 46 2108
Olšanská Jiřina, DiS.
studijní oddělení
553 46 2110
Švábková Šárka
studijní oddělení
553 46 2109
Centrum celoživotního vzdělání
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 2103
604 105 409
Úsek proděkana pro vědu a doktorské studium
Proděkan pro vědu a doktorské studium
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorské studium
553 46 2104
553 46 2383
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Kočvarová Monika, Ing.
samostatný referent pro vědu a doktorské studium
553 46 2114
Úsek proděkana pro vnitřní a vnější vztahy
Proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
Drobík Tomáš, RNDr., Ph.D.
proděkan pro vnitřní a vnější vztahy
553 46 2338
605 168 198
Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy
Janalík Stanislav, Mgr.
PR specialista a kontakt pro média
732 525 519
553 46 2105
739 338 653
Kotalová Markéta, Bc.
specialistka pro nábor a péči o studenty
553 46 2113
731 094 750
Úsek tajemníka fakulty
Tajemník fakulty
553 46 2106
731 675 712
Ekonomické oddělení
553 46 2118
Personální útvar
Křívová Linda, Ing.
personalistka (KMA, KFY, KIP, KCH)
553 46 1039
553 46 2121
Malovcová Lucie, Bc.
personalistka (KFGG, KBE, KSGRR, děkanát, TPO)
553 46 2107
Provozně technické oddělení
Jurtin René
údržbář

553 46 2126
553 46 1072
 
 
 
 
 
Cyrusová Anna
uklízečka
 
 
553 46 2100
 
553 46 2100
 
Chvějová Anna
uklízečka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
553 46 2300


Katedra biologie a ekologie

Vedení katedry
553 46 2314
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
553 46 2317
553 46 2310
Sekretariát
Greplová Petra
sekretářka katedry
553 46 2312
Členové katedry
Profesoři
553 46 2316
553 46 2350
553 46 2280
Malachová Kateřina, prof. RNDr., CSc.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (navazující magisterské studium)
553 46 2315
731 444 489
Docenti
553 46 2314
Drozd Pavel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (navazující magisterské studium)
553 46 1013
553 46 2311
775 160 971
Kočárek Petr, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, pedagogický poradce pro obor Systematická biologie a ekologie (bakalářské studium)
553 46 2317
Ševčík Jan, doc. RNDr., Ph.D.
předseda Oborové rady doktorského studia
553 46 2104
553 46 2383
Odborní asistenti
Červeň Jiří, Mgr., Ph.D.
vedení katedrové knihovny
553 46 2273
Koch Milan, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Biologie major, Biologie major se zaměřením na vzdělávání a Biologie minor (bakalářské studium) a Učitelství biologie pro druhý stupeň ZŠ a SŠ (navazující magisterské studium)
553 46 2327
Sezimová Hana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Experimentální biologie (bakalářské studium)
553 46 2259
Stachurová Tereza, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka mezinárodní spolupráce a mobilit (programy Erasmus, VIA aj.)
553 46 2328
553 46 2324
596 235 078
553 46 2310
Lektoři
Vědečtí pracovníci
Life Science Research Centre
553 46 2280
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
553 46 2387
553 46 2278
Pěkník Kateřina, Bc.
administrativní pracovnice
553 46 2329
 
553 46 2278
777 935 004
Ostatní pracovníci
553 46 2281
Němcová Kateřina, Ing.
projektová a finanční manažerka
553 46 2387
553 46 2278
Pěkník Kateřina, Bc.
administrativní pracovnice
553 46 2329
 
553 46 2379
553 46 2278
777 935 004
Externisté


Katedra fyzické geografie a geoekologie

Vedení katedry
553 46 2301
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2306
553 46 2303
Sekretariát
Štěpánová Pavlína
sekretářka katedry
553 46 2302
733 381 515
Členové katedry
Profesoři
Pánek Tomáš, prof. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2306
Docenti
734 796 545
553 46 2101
Odborní asistenti
Kapustová Veronika, RNDr., Ph.D.
katedrový koordinátor zahraničních mobilit
553 46 2384
553 46 2303
553 46 2301


Katedra fyziky

Vedení katedry
553 46 2150
731 444 481
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
553 46 2159
553 46 2160
Sekretariát
Vránová Janošcová Jana
sekretářka katedry
553 46 2151
Členové katedry
Profesoři
Garab Gyözö, Dr., DSc.
hostující profesor
 
Docenti
553 46 2152
553 46 2157
733 617 296
Škrabánková Jana, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
553 46 2158
723 111 097
553 46 2150
731 444 481
Odborní asistenti
Karlický František, Mgr., Ph.D.
vedoucí skupiny fyziky nanostruktur
553 46 2155
553 46 2160
Štroch Michal, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, vedoucí skupiny biofyziky
553 46 2159
Vědečtí pracovníci
553 46 2308
553 46 2308
553 46 2308
Lektoři
Další členové katedry
Laboranti
553 46 2160
553 46 2163
Externisté


Katedra chemie

Vedení katedry
553 46 2197
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2210
553 46 2195
Sekretariát
553 46 2191
Členové katedry
Profesoři
553 46 2194
Docenti
553 46 2190
737 443 663
553 46 2197
Odborní asistenti
553 46 2195
Zelenka Tomáš, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2210
Zelenková Gabriela, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka programů ERASMUS+
553 46 2277
Ostatní
553 46 2196
Externisté


Katedra informatiky a počítačů

Vedení katedry
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., Ph.D., PhD.
vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
553 46 2170
553 46 2174
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2255
553 46 2186
Sekretariát
Polochová Simona, Ing.
sekretářka KIP
553 46 2116
Členové katedry
Profesoři
Volná Eva, prof. RNDr. PaedDr., PhD.
předsedkyně oborové rady Ph.D. studia AI
553 46 2184
Docenti
Bujok Petr, doc. RNDr., Ph.D.
člen stipendijní komise PřF, člen disciplinární komise PřF, člen akademického senátu PřF, delegát (zástupce) Rady vysokých škol za PřF
553 46 2176
Habiballa Hashim, doc. RNDr. PaedDr., Ph.D., PhD.
vedoucí katedry, garant SP AI Bc., člen vědecké rady PřF OU
553 46 2170
553 46 2174
Kotyrba Martin, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2255
Odborní asistenti
Bradáč Vladimír, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor Erasmus+
553 46 2173
553 46 2172
Fojtík Rostislav, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro bakalářské studijní programy (PS)
553 46 2176
553 46 2186
Smolka Pavel, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce RS a KOO, administrace IT techniky
604 517 402
553 46 2172
Telnarová Zdeňka, Ing., Ph.D.
pedagogický poradce pro balaklářské programy (KS, DS), garant U3V, koordinátor pro studenty se specifickými potřebami za Přírodovědeckou fakultu
553 46 2182
553 46 2264
Žáček Martin, PhDr. RNDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro navazující studijní programy
553 46 2179
Asistenti
Malina Marek, Mgr.
člen akademického senátu Ostravské univerzity, předseda studentské komory akademického senátu Přírodovědecké fakulty
553 46 1418
Externisté
222 767 131
777 224 245


Katedra matematiky

Vedení katedry
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
pověřena vedením katedry, tajemnice katedry
553 46 2131
Barseghyan Diana, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, katedrový koordinátor pro mobility CEEPUS a ERASMUS+
553 46 2133
Sekretariát
Žárníková Lucie, Bc.
sekretářka katedry
777 107 281
553 46 2102
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Barseghyan Diana, doc. Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry, katedrový koordinátor pro mobility CEEPUS a ERASMUS+
553 46 2133
Odborní asistenti
553 46 2103
604 105 409
Václavíková Zuzana, RNDr., Ph.D.
pověřena vedením katedry, tajemnice katedry
553 46 2131
Externisté


Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Vedení katedry
553 46 2336
731 505 360
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2343
608 564 963
553 46 2349
728 634 618
Sekretariát
Šlachtová Monika, Mgr.
sekretářka katedry
553 46 2334
731 145 512
Členové katedry
Profesoři
553 46 2333
732 437 015
553 46 2344
731 444 485
Docenti
Kopeček Vincenc, doc. RNDr., Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
553 46 2343
608 564 963
553 46 2336
731 505 360
553 46 2337
777 930 458
Odborní asistenti
553 46 2335
775 132 888
553 46 2374
774 065 464
553 46 2338
605 168 198
553 46 2345
776 692 130
553 46 2341
775 232 959
553 46 2341
731 505 314
553 46 2333
776 338 829
Laš Lukáš, Mgr., Ph.D.
koordinátor mezinárodní spolupráce a mobilit – programy Erasmus, VIA , OU Aid, CEEPUS atd.
553 46 2370
733 622 589
553 46 2337
733 756 592
Nováček Alexandr, Mgr., Ph.D.
PR koordinátor katedry
553 46 2374
776 878 776
553 46 2345
605 106 528
553 46 2348
731 688 743
553 46 2349
728 634 618
Lektoři cizích jazyků
Externisté
Administrátoři projektů
Batihová Helena, Mgr.
finanční manažer projektu DMS
553 46 2139


Environmentální centrum ENCCentrum celoživotního vzdělávání

Vedení Centra CŽV
Proděkanka pro studium a CŽV
Konečná Petra, RNDr., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 2103
604 105 409
Členové centra
Referentka
Peroutková Gabriela, Bc.
referentka Centra CŽV
730 185 651