Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU

Studijní oddělení komplexně zabezpečuje agendu studentů po celou dobu jejich studia.

  • Organizačně společně s katedrami zajišťuje přijímací řízení, zápisy ke studiu, úvody do studia, promoce, dny otevřených dveří, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem
  • V průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech studentům fakulty, ale rovněž zodpovídá dotazy uchazečů o studium a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  • Komplexně vede evidenci studentů fakulty, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu, připravuje podklady pro vysokoškolské diplomy a pro ukončení studia
  • Zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do programů Stag, připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast

Vedoucí oddělení
 
Studijní referenti
Bakalářské studium (dvouoborové)
Navazující magisterské studium (prezenční forma studia)
553 46 2110
Bakalářské studium (jednooborové) (distanční a kombinovaná forma studia)
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma studia)
Poplatky spojené se studiem
Stipendia
Promoce
Nostrifikace
553 46 2108
Bakalářské studium (jednooborové) (prezenční forma studia)
553 46 2109


Elektronická nástěnka

(Pro vstup na elektronickou nástěnku je nutné přihlášení do IS Moodle – uživatelské jméno a heslo je stejné jako pro vstup do Portálu OU).


Studijní referentka pro doktorské studium je Ing. Monika Kočvarová.

Studijní referentka pro celoživotní (rozšiřující) studium je Bc. Gabriela Peroutková.

E-mailová adresa pro dotazy spojené s přijímacím řízením -


Úřední hodiny
pondělí
09.00 - 11.00
13.00 - 15.00
středa
09.00 - 11.00
13.00 - 15.00
čtvrtek
09.00 - 11.00
 


Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2024

Pedagogičtí poradci na Přírodovědecké fakultě OU

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně studia naší fakulty budete kontaktovat konkrétního pedagogického poradce oboru nebo studijní oddělení. Naši pracovníci Vám jakékoliv dotazy rádi zodpoví. Pokud si nejste jisti, komu máte svůj dotaz směřovat, prosím, adresujte jej na .

Bakalářské studijní programy

Studijní program
Studijní obor / specializace
Pedagogický poradce
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Matematika
Aplikovaná fyzika
Fyzika
Fyzika nanostruktur
Biologie
Systematická biologie a ekologie
Biologie
Biologie
Experimentální biologie
Ekologie a ochrana prostředí
Environmentální geografie
Ochrana a tvorba krajiny
Geografie
Environmentální geografie
Fyzická geografie a geoekologie
Fyzická geografie
Geografie
Environmentální geografie
Kartografie a geoinformatika
Geografie
Politická a kulturní geografie
Geografie
Geografie a regionální rozvoj
Geografie
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Informatika
Aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika (distanční a kombinovaná forma studia)
Aplikovaná informatika
Informatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Softwarové systémy
Biologie
Biologie (dvouoborové)
Biologie maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
Fyzika
Fyzika (dvouoborové)
Fyzika maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
Geografie
Geografie (dvouoborové)
Geografie maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
Chemie
Chemie (dvouoborové)
Informatika
Informatika (dvouoborové)
Matematika
Matematika (dvouoborové)
Matematika maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor

Magisterské navazující studijní programy

Studijní program
Studijní obor / specializace
Pedagogický poradce
Aplikovaná matematika
Aplikovaná matematika
Matematika
Matematika
Fuzzy matematika
Aplikovaná fyzika
Aplikovaná fyzika
Biologie
Systematická biologie a ekologie
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
Biologie
Ekologie a ochrana prostředí
Ochrana a tvorba krajiny
Geografie
Fyzická geografie a geoekologie
Geografie
Politická a kulturní geografie
Geografie
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Ekonomická geografie a regionální rozvoj
Ekonomická geografie
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
Geografie
Modelování v environmentální geografii
Environmentální geografie
Fyzická geografie
Environmentální geografie
Ochrana a tvorba krajiny
Chemie
Analytická chemie pevné fáze
Informatika
Informatika
Biologie
Učitelství biologie pro SŠ
Fyzika
Učitelství fyziky pro SŠ
Geografie
Učitelství geografie pro SŠ
Chemie
Učitelství chemie pro SŠ
Informatika
Učitelství informatiky pro SŠ
Matematika
Učitelství matematiky pro SŠ


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 08. 2023