Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU


Studijní oddělení komplexně zabezpečuje agendu studentů po celou dobu jejich studia.

  • Organizačně společně s katedrami zajišťuje přijímací řízení, zápisy ke studiu, úvody do studia, promoce, dny otevřených dveří, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem
  • V průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech studentům fakulty, ale rovněž zodpovídá dotazy uchazečů o studium a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  • Komplexně vede evidenci studentů fakulty, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu, připravuje podklady pro vysokoškolské diplomy a pro ukončení studia
  • Zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do programů Stag, připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast

Vedoucí oddělení
Mgr. David Kožušník  telefon: 553 46 2111
Studijní referenti
Jiřina Olšanská, DiS. Bakalářské studium (dvouoborové)
Navazující magisterské studium (prezenční forma studia)
telefon: 553 46 2110
Denisa MikolandováBakalářské studium (jednooborové) (distanční a kombinovaná forma studia)
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma studia)
Poplatky spojené se studiem
Stipendia
Promoce
telefon: 553 46 2108
Šárka Švábková Bakalářské studium (jednooborové) (prezenční forma studia)telefon: 553 46 2109

Studijní referentka pro doktorské studium je Ing. Monika Kočvarová.

Studijní referentka pro celoživotní (rozšiřující) studium je Bc. Gabriela Peroutková.

E-mailová adresa pro dotazy spojené s přijímacím řízením -

Úřední hodiny
pondělí09.00 - 11.0013.00 - 15.00
středa09.00 - 11.0013.00 - 15.00
čtvrtek09.00 - 11.00 

Adresa studijního oddělení
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU
Chittussiho 10
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Elektronická nástěnka studijního oddělení. Pro vstup na elektronickou nástěnku je nutné přihlášení do IS Moodle - uživatelské jméno a heslo je stejné jako na Portálu OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 09. 2021

Pedagogičtí poradci na Přírodovědecké fakultě OU

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně studia naší fakulty budete kontaktovat konkrétního pedagogického poradce oboru nebo studijní oddělení. Naši pracovníci Vám jakékoliv dotazy rádi zodpoví. Pokud si nejste jisti, komu máte svůj dotaz směřovat, prosím, adresujte jej na .

Bakalářské studijní programy

Studijní programStudijní obor / specializacePedagogický poradce
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
MatematikaMatematikaRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaMgr. Irena Kurasová, Ph.D.
FyzikaBiofyzikaMgr. Irena Kurasová, Ph.D.
FyzikaFyzika nanostrukturMgr. František Karlický, Ph.D.
BiologieSystematická biologie a ekologiedoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
BiologieAplikovaná ekologiedoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
BiologieExperimentální biologieMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Ekologie a ochrana prostředí
Environmentální geografie
Ochrana a tvorba krajinyRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
Geografie
Environmentální geografie
Fyzická geografie a geoekologie
Fyzická geografie
Mgr. Michal Břežný, Ph.D.
Geografie
Environmentální geografie
Kartografie a geoinformatikaIng. Radek Dušek, Ph.D.
GeografiePolitická a kulturní geografieRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
GeografieGeografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
ChemieChemiedoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
InformatikaInformatikaMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika (distanční a kombinovaná forma studia)Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Aplikovaná informatikaInformatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Softwarové systémy
Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
BiologieBiologie (dvouoborové)
Biologie maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
Mgr. Milan Koch, Ph.D.
FyzikaFyzika (dvouoborové)
Fyzika maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
GeografieGeografie (dvouoborové)
Geografie maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
RNDr. Barbara Baarová, Ph.D.
ChemieChemie (dvouoborové)RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
InformatikaInformatika (dvouoborové)Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
MatematikaMatematika (dvouoborové)
Matematika maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
MathematicsMathematicsdoc. Ing. Ondřej Turek, Ph.D.

Magisterské navazující studijní programy

Studijní programStudijní obor / specializacePedagogický poradce
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
MatematikaMatematika
Fuzzy matematika
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Aplikovaná fyzikaFyzika nanostrukturMgr. František Karlický, Ph.D.
BiologieSystematická biologie a ekologie
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
BiologieExperimentální biologieprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
GeografieFyzická geografie a geoekologieMgr. Michal Břežný, Ph.D.
GeografiePolitická a kulturní geografieRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Ekonomická geografie a regionální rozvojEkonomická geografie
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
GeografieModelování v environmentální geografiiIng. Radek Dušek, Ph.D.
Environmentální geografieFyzická geografieMgr. Michal Břežný, Ph.D.
Environmentální geografieOchrana a tvorba krajinyRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
ChemieAnalytická chemie pevné fázedoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
InformatikaInformační systémyPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
BiologieUčitelství biologie pro SŠMgr. Milan Koch, Ph.D.
FyzikaUčitelství fyziky pro SŠdoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
GeografieUčitelství geografie pro SŠRNDr. Barbara Baarová, Ph.D.
ChemieUčitelství chemie pro SŠdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
InformatikaUčitelství informatiky pro SŠPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
MatematikaUčitelství matematiky pro SŠRNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2022