OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Student > Kontakty pro studenty

Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU

Studijní oddělení komplexně zabezpečuje agendu studentů po celou dobu jejich studia.

  • Organizačně společně s katedrami zajišťuje přijímací řízení, zápisy ke studiu, úvody do studia, promoce, dny otevřených dveří, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem
  • V průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech studentům fakulty, ale rovněž zodpovídá dotazy uchazečů o studium a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  • Komplexně vede evidenci studentů fakulty, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu, připravuje podklady pro vysokoškolské diplomy a pro ukončení studia
  • Zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do programů Stag, připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast
Vedoucí oddělení
Mgr. David Kožušníktelefon: 597 092 111
Studijní referenti
Jiřina Olšanská, DiS. Bakalářské studium (dvouoborové)
Navazující magisterské studium (prezenční forma studia)
telefon: 597 092 110
Mgr. Andrea SýkorováBakalářské studium (jednooborové) (distanční a kombinovaná forma studia)
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma studia)
telefon: 597 092 108
Šárka Švábková Bakalářské studium (jednooborové) (prezenční forma studia)telefon: 597 092 109

Studijní referentka pro doktorské studium je Ing. Monika Kočvarová.

Studijní referentka pro celoživotní (rozšiřující) studium je Bc. Gabriela Peroutková.

Úřední hodiny
pondělí09.00 - 11.0013.00 - 15.00
středa09.00 - 11.0013.00 - 15.00
čtvrtek09.00 - 11.00 

Poštovní adresa studijního oddělení
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU
30. dubna 22
701 03 Ostrava


Pedagogičtí poradci na Přírodovědecké fakultě OU

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně studia naší fakulty budete kontaktovat konkrétního pedagogického poradce oboru nebo studijní oddělení. Naši pracovníci Vám jakékoliv dotazy rádi zodpoví. Pokud si nejste jisti, komu máte svůj dotaz směřovat, prosím, adresujte jej na .

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové)

Studijní programStudijní oborPedagogický poradce
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná matematikaAplikace matematiky v ekonomiiRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná matematikaInvestiční poradenstvíRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaMgr. Irena Kurasová, Ph.D.
BiologieSystematická biologie a ekologieRNDr. Ivona Horká, Ph.D.
BiologieAplikovaná ekologiedoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
BiologieExperimentální biologieMgr. Irena Kurasová, Ph.D.
Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
GeografieFyzická geografie a geoekologieRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
GeografieKartografie a geoinformatikaIng. Radek Dušek, Ph.D.
GeografiePolitická a kulturní geografieRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
GeografieGeografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
ChemieChemiedoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
InformatikaInformatikaMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika (distanční a kombinovaná forma studia)Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Aplikovaná informatikaInformatika a výpočetní technika – aplikovaná informatikaMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové)

Studijní programStudijní oborPedagogický poradce
BiologieBiologie (dvouoborové)Mgr. Milan Koch, Ph.D.
FyzikaFyzika (dvouoborové)doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
GeografieGeografie (dvouoborové)Mgr. Barbara Baarová
ChemieChemie (dvouoborové)RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
InformatikaInformatika (dvouoborové)Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
MatematikaMatematika (dvouoborové)RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Magisterské navazující studijní programy a obory

Studijní programStudijní oborPedagogický poradce
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematika RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná matematikaAplikace matematiky v ekonomiiRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaMgr. Michal Štroch, Ph.D.
BiologieSystematická biologie a ekologiedoc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
BiologieExperimentální biologieprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
GeografieFyzická geografie a geoekologieRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
GeografiePolitická a kulturní geografieRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
GeografieGeografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
GeografieModelování v environmentální geografiiIng. Radek Dušek, Ph.D.
ChemieAnalytická chemie pevné fázedoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
InformatikaInformační systémyPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

Magisterské navazující studijní programy a obory
Učitelství pro střední školy

Studijní programStudijní oborPedagogický poradce
BiologieUčitelství biologie pro SŠ
(jednooborové, dvouoborové)
Mgr. Milan Koch, Ph.D.
FyzikaUčitelství fyziky pro SŠ
(jednooborové, dvouoborové)
doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
GeografieUčitelství geografie pro SŠ
(jednooborové, dvouoborové)
Mgr. Barbara Baarová
GeografieUčitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
(dvouoborové)
Mgr. Barbara Baarová
ChemieUčitelství chemie pro SŠ
(jednooborové, dvouoborové)
doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
InformatikaUčitelství informatiky pro SŠ
(jednooborové, dvouoborové)
PhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
MatematikaUčitelství matematiky pro SŠ
(jednooborové, dvouoborové)
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
facebook
rss
social hub