Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU


Studijní oddělení komplexně zabezpečuje agendu studentů po celou dobu jejich studia.

  • Organizačně společně s katedrami zajišťuje přijímací řízení, zápisy ke studiu, úvody do studia, promoce, dny otevřených dveří, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem
  • V průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech studentům fakulty, ale rovněž zodpovídá dotazy uchazečů o studium a to osobně, telefonicky nebo emailem.
  • Komplexně vede evidenci studentů fakulty, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu, připravuje podklady pro vysokoškolské diplomy a pro ukončení studia
  • Zadává a průběžně zpracovává agendu související se studiem do programů Stag, připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje za spravovanou oblast

Omezení provozu studijního oddělení od 19. října 2020 do odvolání

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci omezujeme provoz studijního oddělení – úřední hodiny ve čtvrtek jsou zrušeny. V pondělí a ve středu je možné navštívit studijní oddělení od 9:00 hod do 11:00 hod a od 13:00 hod do 15:00 hod po předchozí telefonické nebo emailové domluvě s referentkou/vedoucím studijního oddělení. Potvrzení o studiu můžeme zaslat elektronicky (i s kvalifikovaným podpisem v PDF – viz níže v tabulce) nebo v papírové formě poštou.Vedoucí oddělení
Mgr. David KožušníkVydává elektronické potvrzení o studiu s uznávaným elektronickým podpisem (ve formátu PDF) pro bakalářské a navazující magisterské studium.telefon: 553 46 2111
Studijní referenti
Jiřina Olšanská, DiS. Bakalářské studium (dvouoborové)
Navazující magisterské studium (prezenční forma studia)
telefon: 553 46 2110
Denisa MikolandováBakalářské studium (jednooborové) (distanční a kombinovaná forma studia)
Navazující magisterské studium (kombinovaná forma studia)
telefon: 553 46 2108
Šárka Švábková Bakalářské studium (jednooborové) (prezenční forma studia)telefon: 553 46 2109

Studijní referentka pro doktorské studium je Ing. Monika Kočvarová.

Studijní referentka pro celoživotní (rozšiřující) studium je Bc. Gabriela Peroutková.

E-mailová adresa pro dotazy spojené s přijímacím řízením -

Úřední hodiny
pondělí09.00 - 11.0013.00 - 15.00
středa09.00 - 11.0013.00 - 15.00
čtvrtek09.00 - 11.00 

Poštovní adresa studijního oddělení
Studijní oddělení Přírodovědecké fakulty OU
30. dubna 22
701 03 Ostrava

Elektronická nástěnka studijního oddělení. Pro vstup na elektronickou nástěnku je nutné přihlášení do IS Moodle - uživatelské jméno a heslo je stejné jako na Portálu OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2021

Pedagogičtí poradci na Přírodovědecké fakultě OU

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností ohledně studia naší fakulty budete kontaktovat konkrétního pedagogického poradce oboru nebo studijní oddělení. Naši pracovníci Vám jakékoliv dotazy rádi zodpoví. Pokud si nejste jisti, komu máte svůj dotaz směřovat, prosím, adresujte jej na .

Bakalářské studijní programy

Studijní programStudijní obor / specializacePedagogický poradce
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
MatematikaMatematikaRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaMgr. Irena Kurasová, Ph.D.
FyzikaBiofyzikaMgr. Irena Kurasová, Ph.D.
FyzikaFyzika nanostrukturMgr. František Karlický, Ph.D.
BiologieSystematická biologie a ekologiedoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
BiologieAplikovaná ekologiedoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
BiologieExperimentální biologieMgr. Hana Sezimová, Ph.D.
Ekologie a ochrana prostředí
Environmentální geografie
Ochrana a tvorba krajinyRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
Geografie
Environmentální geografie
Fyzická geografie a geoekologie
Fyzická geografie
RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Geografie
Environmentální geografie
Kartografie a geoinformatikaIng. Radek Dušek, Ph.D.
GeografiePolitická a kulturní geografieRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
GeografieGeografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
ChemieChemiedoc. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D.
InformatikaInformatikaMgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatika (distanční a kombinovaná forma studia)Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Aplikovaná informatikaInformatika a výpočetní technika – aplikovaná informatika
Aplikovaná informatika
Softwarové systémy
Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
BiologieBiologie (dvouoborové)
Biologie maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
Mgr. Milan Koch, Ph.D.
FyzikaFyzika (dvouoborové)
Fyzika maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
GeografieGeografie (dvouoborové)
Geografie maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
RNDr. Barbara Baarová
ChemieChemie (dvouoborové)RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
InformatikaInformatika (dvouoborové)Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.
MatematikaMatematika (dvouoborové)
Matematika maior, maior se zaměřením na vzdělávání, minor
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Magisterské navazující studijní programy

Studijní programStudijní obor / specializacePedagogický poradce
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaRNDr. Petra Konečná, Ph.D.
MatematikaMatematika
Fuzzy matematika
RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Aplikovaná fyzikaFyzika nanostrukturMgr. František Karlický, Ph.D.
BiologieSystematická biologie a ekologie
Biologie se zaměřením na ekologii a biodiverzitu
doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
BiologieExperimentální biologieprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
GeografieFyzická geografie a geoekologieRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
GeografiePolitická a kulturní geografieRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojRNDr. Petr Žufan, Ph.D.
Ekonomická geografie a regionální rozvojEkonomická geografie
Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
GeografieModelování v environmentální geografiiIng. Radek Dušek, Ph.D.
Environmentální geografieFyzická geografieRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Environmentální geografieOchrana a tvorba krajinyRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
ChemieAnalytická chemie pevné fázedoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
InformatikaInformační systémyPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
BiologieUčitelství biologie pro SŠMgr. Milan Koch, Ph.D.
FyzikaUčitelství fyziky pro SŠdoc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D.
GeografieUčitelství geografie pro SŠRNDr. Barbara Baarová
ChemieUčitelství chemie pro SŠdoc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.
InformatikaUčitelství informatiky pro SŠPhDr. RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
MatematikaUčitelství matematiky pro SŠRNDr. Petra Konečná, Ph.D.

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2021