OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Věda a výzkum > Fakultní směry výzkumu

Fakultní směry výzkumu

Na PřF OU probíhá výzkum v několika oblastech, které navazují na hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta se profiluje jako vědeckovýzkumná instituce, která má nastavenu politiku preference hlavních směrů výzkumu a perspektivních směrů výzkumu, ve kterých dosahuje nadstandardních výsledků v podobě získávání výzkumných grantů a publikování v prestižních světových časopisech. Uvádíme hlavní a perspektivní směry výzkumu a jejich hlavní představitele (řazeno abecedně).

Hlavní směry výzkumu

Perspektivní směry výzkumu
mohlo by vás zajímat

» Hlavní směry výzkumu na Ostravské univerzitě

facebook
rss
social hub