Fakultní směry výzkumu

Na PřF OU probíhá výzkum v několika oblastech, které navazují na hlavní směry výzkumu Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta se profiluje jako vědeckovýzkumná instituce, která má nastavenu politiku preference hlavních směrů výzkumu a perspektivních směrů výzkumu, ve kterých dosahuje nadstandardních výsledků v podobě získávání výzkumných grantů a publikování v prestižních světových časopisech. Uvádíme hlavní a perspektivní směry výzkumu a jejich hlavní představitele (řazeno abecedně).

Hlavní směry výzkumu

Pdf soubor
Vedoucí týmu: doc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.


Pdf soubor
Vedoucí týmu: prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.


Pdf soubor
Vedoucí týmu: prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.Perspektivní směry výzkumu

Pdf soubor
Vedoucí týmu: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.


Pdf soubor
Vedoucí týmu: prof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.doc. Pasha Zusmanovich, PhD., M.Sc.


Pdf soubor
Vedoucí týmu: doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.Zveřejněno / aktualizováno: 05. 04. 2020