Věda a výzkum

Na našich katedrách a dvou vědeckých centrech produkujeme vědecké výsledky, které se neztratí ani v mezinárodním srovnání a v některých výzkumných oblastech dosahujeme přímo oborové excelence. Zaměřujeme se na výzkum v oblastech biologie, fyziky, chemie, matematiky, informatiky, environmentální geografie a sociální geografie. Detailnější informace najdete v sekci náš výzkum.

Naše výzkumné týmy své výstupy pravidelně publikují ve špičkových vědeckých časopisech, a zároveň je prezentují na kongresech a konferencích v Česku i zahraničí. Nedílnou součástí našich výzkumných týmů jsou kromě zkušených akademiků a vědců také naši doktorští studenti.

více informací

více informací

více informací


Kontakty pro vědu a doktorské studium

doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Děkanát
Proděkan pro vědu a doktorské studium
telefon: 775 160 971, 553 46 2311
e-mail:
Ing. Monika Kočvarová
Ing. Monika Kočvarová
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Oddělení pro vědu a doktorské studium
Referentka pro vědu a doktorské studium
telefon: 553 46 2114
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2023