Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OUObrázek

KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE

24. ledna 2020

Budova LM

místnost M240
10.00-10.30 Informace o studiu biologie, ekologie a učitelství biologie (RNDr. Michal Živný, Ph.D.)

místnost M240
10.30-10.45 Studentská organizace SOVA informuje o studentských aktivitách na katedře
10.45-11.15 Prohlídka laboratoří ekotoxikologie, molekulární biologie a makrobiologie (Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.)
11.15-11.45 Prohlídka laboratoří zoologie, bezobratlých a obratlovců (Mgr. Anna Šobáňová)
11.45-12.15 Prohlídka laboratoří botaniky (Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D.)
12.15-16.00 Informace o oborech u vstupu do budovy

25. ledna 2020

Poradenství Mlýnská 5 - návštěvníkům sobotního Dne otevřených dveří budou k dispozici pracovníci Poradenského centra OU. Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory zde.Obrázek

KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE

24. ledna 2020

Budova LM

místnost L342
09.00-09.45, 11.00-11.45 Přednáška o studiu na KFGG a představení specializací - Ochrana a tvorba krajiny, Fyzická geografie, Kartografie a geoinformatika
09.45-10.15, 11.45-12.15 Dotazy a konzultace
10.15-11.00, 12.15-13.00 Prohlídka laboratoří

místnost L301
13.00-14.00 Konzultace k oboru Enviromentální geografie
14.00-16.00 Informace o oborech u vstupu do budovy

25. ledna 2020

Poradenství Mlýnská 5 - návštěvníkům sobotního Dne otevřených dveří budou k dispozici pracovníci Poradenského centra OU. Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory zde.Obrázek

KATEDRA FYZIKY

24. ledna 2020

Budova C

C201 (a poté laboratoře C202, C204)
09.00-09.45, 13.45-14.30 Informace o studiu v programu Fyzika (MAIOR, MINOR), Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání, osobní konzultace (doc. Libor Koníček, Ph.D.), prohlídka laboratoří

Budova M

učebna M312 (a poté laboratoře M313, M314)
10.15-11.00, 15.00-15.45 Informace o studiu programu Fyzika, o specializacích Biofyzika (Mgr. Irena Kurasová, Ph.D.), Fyzika nanostruktur (Mgr. František Karlický, Ph.D.), pro zájemce prohlídka laboratoří
15.45-16.00 Informace o oborech u vstupu do budovy

25. ledna 2020

Poradenství Mlýnská 5 - návštěvníkům sobotního Dne otevřených dveří budou k dispozici pracovníci Poradenského centra OU. Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory zde.Obrázek

KATEDRA CHEMIE

24. ledna 2020

Budova C

místnost C401
09.30-10.00, 14.00-14.30 Informace o studiu chemie a učitelství

3., 4. a 5. patro budovy C
10.00-11.30, 14.30-16.00 Prohlídka chemických laboratoří a informace o výzkumu na katedře chemie

25. ledna 2020

Poradenství Mlýnská 5 - návštěvníkům sobotního Dne otevřených dveří budou k dispozici pracovníci Poradenského centra OU. Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory zde.Obrázek

KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ

24. ledna 2020

Budova A

Laboratoře v budovách A i C
09.00-11.30, 12.30-16.00 Informace Prohlídky učeben a vybavení

A125
11.30-12.30 Informace o studiu informatiky a učitelství informatiky, prezentace o katedře a směrech výzkumu, ukázka vybavení (doc. Hashim Habibala, Mgr. Petr Raunigr)

25. ledna 2020

Poradenství Mlýnská 5 - návštěvníkům sobotního Dne otevřených dveří budou k dispozici pracovníci Poradenského centra OU. Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory zde.Obrázek

KATEDRA MATEMATIKY

24. ledna 2020

Budova A

místnost A106
09.00-12.00 Poskytování informací o studiu na katedře matematiky
12.00-16.00 Informace o oborech u vstupu do budovy

25. ledna 2020

Poradenství Mlýnská 5 - návštěvníkům sobotního Dne otevřených dveří budou k dispozici pracovníci Poradenského centra OU. Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory zde.Obrázek

KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

24. ledna 2020

Budova M

místnost M109
09.00-10.00, 13.00-14.00 Prezentace katedry, studijních programů, předmětů a dalších zajímavých informací o výzkumu a aktivitách

Budova L

místnost L439
10.00-12.00, 14.00-16.30 Individuální informace o studiu na katedře

25. ledna 2020

Poradenství Mlýnská 5 - návštěvníkům sobotního Dne otevřených dveří budou k dispozici pracovníci Poradenského centra OU. Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory zde.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 01. 2020