Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OU

Do běžného fungování nás všech zasáhla koronavirová pandemie. I když platí nejrůznější omezení, nechceme vás připravit o tradiční Dny otevřených dveří. Naše dveře sice zůstaly pro davy zavřené, alespoň o virtuální představení naší fakulty i jednotlivých studijních programů vás ale nepřipravíme. Talkshow Ostravské univerzity měla premiéru 11. ledna 2021. Pokud se chcete blíže seznámit s našimi katedrami, jejich nabídkou, studenty, absolventy, vyučujícími i vědci pak máte pořád příležitost.


Časový harmonogram:

00:00Úvod
01:58Představení variant studia
06:15Biologie a ekologie
14:39Fyzická geografie a geoekologie
23:07Fyzika
35:11Chemie
40:53IT a informační systémy
49:20Matematika
57:30Sociální a ekonomická geografie
1:05:58Život a dění na fakultě, studentské spolky
1:15:51Výjezdy do zahraničí, stáže Erasmus+ a další programy
1:22:10Rozhovor s děkanem PřF OU

Představeními navíc nekončíme

Kromě tohoto záznamu na tomto místě najdete také některé webináře a už brzy také vlogy našich studentů i pracovníků, kteří vám představí své milované obory.


Webináře


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 01. 2021