Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě OU

Tradiční Dny otevřených dveří se letos na Přírodovědecké fakultě uskuteční ve dnech 8. a 9. února 2019.

Zástupci kateder představí v průběhu dvou dní všem zájemcům nabízené obory, možnosti studia i vědecká pracoviště.

Uchazečům i dalším zvědavcům se tak otevřou budovy A (30. dubna 22), (Bráfova 7), LM (Chittussiho 10).


ilustrační grafika

KATEDRA BIOLOGIE A EKOLOGIE

8. února 2019
budova M: místnost M240
10.00 – 10.40
13.30 – 14.10
Informace o studiu biologie, ekologie a učitelství biologie
budova L, budova M
10.45, 14.15Prohlídka laboratoří ekotoxikologie, molekulární biologie a mikrobiologie
11.00, 14.45Prohlídka laboratoří zoologie bezobratlých a obratlovců
11.30, 15.00Prohlídka laboratoří botaniky
9. února 2019
budova L, budova M
Návštěvníkům sobotního Dne otevřeného dveří budou od 9. do 12. hodiny k dispozici přímo studenti katedry, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy ohledně studia.
Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory.

ilustrační grafika

KATEDRA FYZICKÉ GEOGRAFIE A GEOEKOLOGIE

8. února 2019
budova L: místnost L342
10.00 – 14.30Informace o studiu fyzické geografie a geoekologie, ochrany a tvorby krajiny, kartografie a geoinformatiky, prohlídka laboratoří (bloky o délce zhruba 60 minut)
9. února 2019
budova L, budova M
Návštěvníkům sobotního Dne otevřeného dveří budou od 9. do 12. hodiny k dispozici přímo studenti katedry, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy ohledně studia.
Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory.

ilustrační grafika

KATEDRA FYZIKY

8. února 2019
budova C: C201, C202, C204
09.30 – 10.00
12.00 – 12.30
Informace o studiu v programu Fyzika (Fyzika maior, Fyzika minor, Fyzika maior se zaměřením na vzdělávání), prohlídka laboratoří
budova M: učebna M312, laboratoře M309-M314
11.00 – 11.45
15.00 – 15.45
Informace o studiu v programu Fyzika (specializace Biofyzika, specializace Fyzika nanostruktur), prohlídka laboratoří
9. února 2019
budova A, budova C, budova L, budova M
Návštěvníkům sobotního Dne otevřeného dveří budou od 9. do 12. hodiny k dispozici přímo studenti katedry, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy ohledně studia.
Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory.

ilustrační grafika

KATEDRA CHEMIE

8. února 2019
budova C: místnost C401
09.30 – 10.00
14.00 – 14.30
Informace o studiu chemie a učitelství
budova C: 3., 4. a 5. patro
10.00 – 10.45
14.30 – 15.15
Prohlídka chemických laboratoří a informace o výzkumu na katedře chemie
9. února 2019
budova A, budova C
Návštěvníkům sobotního Dne otevřeného dveří budou od 9. do 12. hodiny k dispozici přímo studenti katedry, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy ohledně studia.
Navíc naše katedra chemie nabízí všem zájemcům také možnost individuálních návštěv v průběhu února a března.
Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory.

ilustrační grafika

KATEDRA INFORMATIKY A POČÍTAČŮ

8. února 2019
budova A: A316
10.00 – 11.00Informace o studiu informatiky a učitelství informatiky, prezentace o katedře a směrech výzkumu (Habiballa, Janošek, Malina, Raunigr, Žáček M.)
9. února 2019
budova A: A316
10.00 – 11.00Informace o studiu informatiky a učitelství informatiky, prezentace o katedře a směrech výzkumu (Habiballa, Janošek, Malina, Raunigr, Žáček M.)
Návštěvníkům budou k dispozici přímo studenti katedry, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy ohledně studia.
Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory.

ilustrační grafika

KATEDRA MATEMATIKY

8. února 2019
budova A: A106
9.30 – 12.30Poskytování informací o studiu na katedře matematiky
9. února 2019
budova A: A106
9.30 – 12.30Poskytování informací o studiu na katedře matematiky
Návštěvníkům budou k dispozici přímo studenti katedry, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy ohledně studia.
Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory.

ilustrační grafika

KATEDRA SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

8. února 2019
budova L: L202
10.00 – 11.00Informace o studiu Ekonomické geografie a regionálního rozvoje, Politické a kulturní geografie – RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
11.00 – 12.00Informace o studiu Dvouoborové geografie a učitelství geografie – Mgr. Barbara Baarová
budova L: L001
15.00 – 16.00Informace o studiu Ekonomické geografie a regionálního rozvoje, Politické a kulturní geografie – RNDr. Petr Žufan, Ph.D.
budova L: L202
15.00 – 16.00Informace o studiu Dvouoborové geografie a učitelství – Mgr. Barbara Baarová
9. února 2019
budova L
Návštěvníkům sobotního Dne otevřeného dveří budou od 9. do 12. hodiny k dispozici přímo studenti katedry, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy ohledně studia.
Případné dotazy navíc můžou všichni zájemci posílat také pedagogickým poradcům pro bakalářské obory.

ilustrační grafika

BOTANICKÁ ZAHRADA

8. února 2019
budova I
09.30 – 16.30 Prohlídka botanické zahrady pro všechny zájemce

Sleduj nás kromě webu i na


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 01. 2019