Stipendia na naší Přírodovědecké fakultě

Naše Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity nabízí možnost získat různorodá stipendia. Stipendium je možno získat za vynikající studijní výsledky, za příkladné absolvovaní studia, za vynikající výzkumnou a tvůrčí činnost, za zapojení do projektové činnosti, reprezentaci fakulty a další aktivity (zde mimo jiné v rámci speciálního stipendijního programu Příroda bez hranic) . V závislosti na podmínkách lze stipendium přiznat buď na návrh akademického pracovníka, zpravidla garanta studijního programu, nebo přímo na žádost studenta. Podmínky přiznávání stipendií na Přírodovědecké fakultě upravuje Stipendijní řád OU a opatření děkana, které jsou k dispozici na Portále OU v sekci dokumenty, podsekci Přírodovědecká fakulta a podsekcích Fakultní dokumenty a opatření děkana PřF.

obrázek

obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 12. 2022