Přijímací řízení

Letos máš možnost si k nám podat elektronickou přihlášku od 15. listopadu. Hlavním krokem je její online vyplnění a zaplacení administrativního poplatku (ten se už několik let nemění a zůstává na 560 Kč). Postupně všechny přihlášky od uchazečů zpracováváme. To vše probíhá až do určeného termínu, kterým uzavíráme první řádné kolo pro podání přihlášek (zpravidla 15. března, u doktorských studijních programů se termíny mohou lišit a informace ti podá referent pro vědu a doktorské studium). Na většinu našich studijních programů přijímáme studenty bez přijímací zkoušky (bližší informace najdete v podmínkách přijímacího řízení). V případě velkého zájmu ze strany uchazečů pak naše katedry mohou přistoupit k pořádání přijímací zkoušky formou písemného testu. Co přesně může obsahovat přijímací zkouška pro konkrétní zvolenou specializaci, pak zjistíte přímo u jednotlivých popisů u našich studijních programů. Přijímací zkoušky připravují jednotlivé katedry.

Jak prokázat bezinfekčnost (COVID-19) u přijímacích zkoušek na Ostravskou univerzitu?

FAQ

Nabídka oborů

E-přihláška


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 05. 2021