OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Přijímací řízení

Informace k bakalářským studijním oborům v kombinované a distanční formě studia

Seznam nabízených oborů.

Informace k navazujícím mgr. oborům v kombinované formě studia

Informace pro uchazeče o studium.

Stipendium pro uchazeče o studium v AR 2018/2019 se zkouškou Matematika+

V rámci podpory zvyšování matematické gramotnosti žáků středních škol budou odměněni jednorázovým stipendiem 5 000 Kč ti zapsaní uchazeči o studium v akademickém roce 2018/2019 Přírodovědecké fakulty OU, kteří v rámci nepovinných maturitních zkoušek úspěšně absolvují pilotní zkoušku Matematika+ s hodnocením známkou 1 nebo 2 a současně úspěšně absolvují první semestr studia.

Termíny zápisů do 1. ročníku studia v akademickém roce 2018/2019

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Plná moc pro zápis do 1. ročníku studia

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Okruhy k přijímacím zkouškám PřF OU

Informace pro uchazeče o studium.

Informace pro uchazeče o studium pro AR 2018/2019

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny přijímacího řízení PřF

Informace pro uchazeče o studium.

Organizačně administrativní opatření pro zajištění práva uchazeče o studium nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf
facebook
rss
social hub