Přijímací řízení

Podmínky k přijetí, obsah a forma přijímací zkoušky

Informace pro uchazeče o studium.

Informace o studiu na přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Nejvyšší počty přijímaných studentů do akademického roku 2019-2020 a informace o možnosti nahlédnout do spisu o přijímacím řízení

Informace pro uchazeče o studium.

Okruhy k přijímacím zkouškám, kritéria hodnocení přijímací zkoušky

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny přijímacího řízení PřF

Informace pro uchazeče o studium.

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Informace k bakalářským studijním oborům v kombinované a distanční formě studia

Seznam nabízených oborů.

Informace k navazujícím mgr. oborům v kombinované formě studia

Informace pro uchazeče o studium.

Informace o mimořádném kole přijímacího řízení do vybraného doktorského studijního oboru pro akademický rok 2018/2019

Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě OU.

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2019/2020

Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě OU.

Stipendium pro uchazeče o studium v AR 2019/2020 se zkouškou Matematika+

Informace pro uchazeče o studium.

Plná moc pro zápis do 1. ročníku studia

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf

Žádost o náhradní termín zápisu do prvního ročníku studia na Přírodovědecké fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf