Přijímací řízení

Informace o dodatečném přijímacím řízení do vybraných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,35 MB

Informace o dodatečném přijímacím řízení do vybraných doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,54 MB

Podmínky k přijetí, obsah a forma přijímací zkoušky

Informace o podmínkách přijetí ke studiu pro bakalářské a navazující magisterské studijní obory v českém jazyce. Součástí dokumentu jsou také informace o okruzích pro přijímací zkoušku a o podání a platbě za e-přihlášku.
Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,87 MB

Podmínky k přijetí - dodatečné přijímací řízení do nově akreditovaného bakalářského studijního programu Chemie, obsah a forma přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.pdf ikona pdf 0,33 MB

Podmínky k přijetí - dodatečné přijímací řízení do nově akreditovaného bakalářského studijního programu Informatika, obsah a forma přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,34 MB

Podmínky přijetí ke studiu - studijní program Mathematics vyučovaný v anglickém jazyce (bakalářský a navazující magisterský stupeň)

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,38 MB

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021

Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě OU.

Přijímací řízení k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021 - studijní program Analytická chemie

Informace pro uchazeče o studium na Přírodovědecké fakultě OU.

Podmínky k přijetí k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021 – studijní obor Ekonomická geografie a regionální rozvoj

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,25 MB

Podmínky k přijetí k doktorskému studiu v akademickém roce 2020/2021 – studijní program Geografie

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,28 MB

Admission Requirements - Full-time three-year Bachelor's degree programme Mathematics, Full-time two-year Master's degree programme Mathematics

PDF (Portable Document Format) ikona pdf 0,38 MB

Informace pro uchazeče plánující profesi učitele

Obecné informace o přijímacím řízení určené zejména pro uchazeče uvažující o profesi učitele na 2. stupni ZŠ nebo SŠ 0,40 MB

Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě

Informace pro uchazeče o studium.

Termíny přijímacího řízení na Přírodovědecké fakultě – Doktorské studium

Informace pro uchazeče o studium.

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.docx. ikona doc
Žádost zašlete společně s příslušným potvrzením elektronicky na emailovou adresu 0,03 MB

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf
Žádost zašlete společně s příslušným potvrzením elektronicky na emailovou adresu 0,24 MB

Informace k bakalářským studijním programům v kombinované a distanční formě studia

Seznam nabízených oborů.

Informace k navazujícím mgr. oborům v kombinované formě studia

Informace pro uchazeče o studium.

Stipendium pro uchazeče o studium v AR 2020/2021 se zkouškou Matematika+

Informace pro uchazeče o studium.

Plná moc pro zápis do 1. ročníku studia

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,30 MB

Žádost o náhradní termín zápisu do prvního ročníku studia na Přírodovědecké fakultě OU

Dokument je ve formátu *.pdf. ikona pdf 0,24 MB