Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity obdržela oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v následujících oborech

Podle § 82 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) podléhá oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem akreditaci, kterou uděluje Akreditační úřad.

Habilitační/Profesorské řízeníStudijní programAkreditováno do
Habilitační řízeníAplikovaná matematika31. 07. 2024
Profesorské řízeníAplikovaná matematika31. 07. 2024
Habilitační řízeníEnvironmentální geografie31. 07. 2019
Habilitační řízeníPolitická a kulturní geografie31. 07. 2019
Profesorské řízeníPolitická a kulturní geografie31. 07. 2019

Kontakt

Ing. Monika Kočvarová
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1
telefon: 553 46 2114


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 04. 2017