Seznam studijních oborů, ve kterých má Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity oprávnění konat habilitační řízení (H) a řízení ke jmenování profesorem (P)

Podle § 82 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) podléhá oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem akreditaci, kterou uděluje Národní akreditační úřad.

H/P
Studijní obor
Akreditováno do
H
Aplikovaná matematika
31. července 2024
P
Aplikovaná matematika
31. července 2024
H
Organismální biologie
1. srpna 2033
P
Organismální biologie
1. srpna 2033
H
Environmentální geografie
26. listopadu 2029
P
Environmentální geografie
26. listopadu 2029
H
Politická a kulturní geografie
10. listopadu 2024
P
Politická a kulturní geografie
10. listopadu 2024

Kontakt

Ing. Monika Kočvarová
Ing. Monika Kočvarová
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity – Oddělení pro vědu a doktorské studium
Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
telefon: 553 46 2114
e-mail:


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 10. 2023