Seznam studijních oborů, ve kterých má Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity oprávnění konat habilitační řízení (H) a řízení ke jmenování profesorem (P)

Podle § 82 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) podléhá oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem akreditaci, kterou uděluje Národní akreditační úřad.

H/PStudijní oborAkreditováno do
HAplikovaná matematika31. 07. 2024
PAplikovaná matematika31. 07. 2024
HEnvironmentální geografie26. 11. 2029
PEnvironmentální geografie26. 11. 2029
HPolitická a kulturní geografie10. 11. 2024
PPolitická a kulturní geografie10. 11. 2024

Kontakt

Ing. Monika Kočvarová
Oddělení pro vědu a doktorské studium
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
30. dubna 22, 701 03 Ostrava 1
telefon: 553 46 2114


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 01. 2020


Oznámení o konání habilitační přednášky – Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,44 MB

Oznámení o konání habilitační přednášky – RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,44 MB

Oznámení o konání přednášky v rámci řízení ke jmenování profesorem – doc. RNDr. Michal Bíl, Ph.D.

Dokument je ve formátu *.pdf. soubor pdf 0,43 MB