O fakultě

Naše Přírodovědecká fakulta je přední vědeckovýzkumnou fakultou Ostravské univerzity a řadí se mezi významná pracoviště v rámci celého Česka. Opřít se můžeme o kvalitní vědecké týmy na našich katedrách a ve výzkumných centrech i o osobnosti, které jsou schopné předávat své poznatky a zkušenosti studentům.

Studenty vzděláváme v bakalářských, magisterských i doktorských studijních specializacích v oblastech biologie, environmentální geografie, fyziky, chemie, informatiky, matematiky, a také sociální geografie, která staví do popředí člověka a společnost. Studenti u nás získávají jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti, které využijí v další profesní dráze. Zároveň u nás mají v rámci celoživotního vzdělávání zájemci možnost rozšířit si vzdělání o další obory i školský stupeň. 

Můžeme se pochlubit kvalitním zázemím i prvotřídním technickým vybavením, které jednak umožňuje našim vědcům produkovat působivé výzkumné výsledky (samozřejmostí jsou publikace v prestižních vědeckých časopisech jako Nature, Science, PNAS aj.), a jednak pomáhá s rozvojem našim studentům. Naše vědecké týmy se svými výzkumnými projekty pravidelně hlásí úspěchy u Grantové agentu České republiky i Technologické agentury České republiky.

více informací

Samozřejmostí je pro nás spolupráce s univerzitami i výzkumnými centry napříč Českem, Evropou a celým světem. Kromě společných projektů se zahraničními partnery realizujeme také výměnné studijní pobyty a stáže. Naše fakulta je mezinárodní, a kromě češtiny u nás v komunikaci převažuje angličtina.

Doma jsme v Moravskoslezském kraji a Ostravě. Zapojujeme se do dění, pořádáme i účastníme se veřejných, neziskových, dobrovolnických, charitativních i osvětových akcí, spolupracujeme se základními a středními školami. Organizujeme přednášky a semináře pro veřejnost. Jsme otevření partnerství s městy, krajem, neziskovkami i soukromými subjekty.

více informací

více informací

více informací

více informací

více informací

více informací

více informací

více informací


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 01. 2023