O fakultě

Přírodovědecká fakulta je přední vědeckovýzkumnou fakultou Ostravské univerzity a jako taková se řadí mezi významné přírodovědné fakulty v Česku. Neodmyslitelný základ její kvality spočívá nejen v kvalitní vědecké práci na katedrách a ve výzkumných centrech, ale zejména ve schopnosti současné poznatky předávat studentům v rámci výuky. Ta je na všech katedrách realizována v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Naši akademičtí pracovníci jsou hodnoceni nejen jako špičkoví vědci, ale také, což potvrdily i mnohá ocenění ze strany samotných studentů, i jako jedni nejvstřícnějších českých pedagogů. Fakultní pracoviště a ústavy disponují prvotřídním technickým vybavením. Díky němu a našim vědcům produkujeme nejen vědecké články ve světově nejprestižnějších vědeckých časopisech (Nature, Science, PNAS), ale umožňujeme i studentům odborně růst a připravit je na povolání vědce nebo prvotřídního experta.

Spolupracujeme s evropskými a světovými univerzitami a výzkumnými centry, vedle akademiků v zahraničí studují nebo realizují pracovní stáže i naši studenti, kteří tak získávají neocenitelnou zkušenost se zahraničím. Rovněž pracujeme na utváření mezinárodního prostředí přímo na naší fakultě, kdy lze nejen potkat zahraniční profesory, ale také každým rokem u nás studuje více a více zahraničních studentů. Jako jedna z mála fakult v Česku jsme nastavili stipendijní politiku tak, aby nejnadanější či nejaktivnější studenti získali dostatečné zdroje pro realizaci svých úspěchů. Ročně tak za studenty míří více než 2 000 000 Kč.

A v neposlední řadě se zapojujeme do dění ve svém okolí. Spolupracujeme se základními a středními školami, posíláme své studenty na praxe do soukromých firem, účastníme se veřejných, neziskových, dobrovolnických a charitativních aktivit v Ostravě a Moravskoslezkém kraji. Pořádáme přednášky a semináře pro veřejnost.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020