Stipendijní program Příroda bez hranic (PBH)

Co je PBH?

Příroda bez hranic je speciální stipendijní program, kterým se snažíme vytvářet prostor pro nápady i studentské aktivity. Je srostlý s naší fakultou i naším domácím městem – Ostravou. Je to platforma, s jejíž pomocí chceme oživit naši fakultu i samotnou Ostravu, přiblížit krásy přírodních věd veřejnosti, šířit naše poznatky i dobré jméno fakulty a různorodými aktivitami propojit české studenty se zahraničními a vtáhnout je do fakultního života. Zároveň je pro nás důležitá také společenská zodpovědnost a očekáváme, že PBH bude odrážet i to, že svět pro nás nekončí za zdmi naší fakulty. Díky stipendijnímu programu PBH můžete zajišťovat např. popularizační přednášky, natáčet popularizační videa, vydávat studentský časopis, dělat workshopy, pomáhat přírodě nebo zajišťovat doučování školáků atd. Kreativitě se meze nekladou, nápady ale samozřejmě musí mít vždy reálný základ.

Kdo se může zapojit?

Zelenou u nás mají studenti naší Přírodovědecké fakulty, kteří se zajímají o věci kolem sebe a studium pro ně není jen cestou za titulem. PBH je pro nadšence, kteří mají nápady a chtějí jim dát reálnou podobu. Příležitost je otevřená jednotlivcům i kolektivům (o podporu se můžou ucházet naši studenti samostatně, studentské spolky působící na naší fakultě i spolužáci s příslušností k naší fakultě).

Obrázek

Co mám udělat pro získání stipendia z PBH?

Musíte vyplnit Projektový záměr v programu Příroda bez hranic (dokument najdete také pod dlaždicí „Navrhněte svůj projekt“) a do 4. ledna 2024 nám jej poslat na e-mail. Kromě vašich údajů od vás potřebujeme znát návrh aktivit, na které se chcete díky našemu stipendijnímu programu PBH zaměřit pro období 1. února – 31. prosince 2024. Zároveň od vás potřebujeme znát také odhad nákladů na jednotlivé aktivity i specifikace položek u vámi navrhovaného rozpočtu (jeho minimální výše je pro jeden projekt 40 tisíc Kč). V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na koordinátora stipendijního programu Stanislava OžanuStanislava Ožanu.

Co se bude dít po odevzdání záměru?

Jakmile uzavřeme příjem záměrů, budete pozváni a svůj záměr představíte Stipendijní komisi naší Přírodovědecké fakulty. Ta bude hodnotit celkovou kvalitu projektových žádostí a jednak jejich soulad s potřebnými parametry stipendijního programu. Stipendijní komise bude mimo jiné řešit, zda váš projekt splňuje cíle PBH; zda jde v rámci navrhovaných aktivit o efektivně vynaložené finanční prostředky; zda je reálné dosáhnout stanovených cílů atd. Kromě toho může ocenit inovativnost vašeho projektu i přínos pro cílové skupiny a fakultu. V rámci výběru projektů může komise navrhnout úpravy jednotlivých záměrů – a to včetně úprav rozpočtu a krácení nákladů. Stipendijní komise na základě těchto parametrů vybere nejlepší projektové záměry a předá své stanovisko děkanovi naší fakulty. Na základě něj pak děkan rozhodne o přidělení financí konkrétním projektům.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Kde se dozvím, jak můj záměr dopadl?

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na portálu Ostravské univerzity. O rozhodnutí děkana zároveň bude všechny navrhovatele projektu informovat koordinátor studentských aktivit Stanislav Ožana, který s navrhovatelem projektu bude řešit i možné úpravy projektu nebo finanční krácení navrhované Stipendijní komisí Přírodovědecké fakulty. V případě úprav a krácení financí, které se neslučují s vašimi představami máte možnost od realizace vašeho projektového záměru s odůvodněním odstoupit. Zároveň je pro nás klíčové, abyste si určili hlavního řešitele projektu, který za něj bude zodpovědný a bude připravovat průběžnou zprávu o pokroku i závěrečnou zprávu.

Finance na vaše aktivity budete čerpat průběžně dle navrženého plánu čerpání – a to formou Žádosti o proplacení stipendií v rámci programu Příroda bez hranic a formou Žádosti o proplacení nákladů (vždy doložíte výčet vydaných nákladů). Obojí budete provádět ve spolupráci se sekretářkou na vaší katedře. Vyplacení částek schvaluje proděkan/proděkanka pro vnitřní a vnější vztahy, který/která také fungování celého programu PBH zaštiťuje a koordinuje.

více informací

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2024