Publikační činnost - IS PUBL
Petr Kočárek, Iva Němečková
Rok: 2000, Čas. Slez. Muz. Opava (A)
článek v odborném periodiku
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Zdeněk Ďuriš, Wojciech Jurasz, Markéta Kubláková, Daniel Vařecha
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Šárka Bartošová, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Bulletin VÚRH Vodňany
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Iva Němečková, Jaroslav Holuša
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Pavel Bezděčka, Petr Kočárek, Jiří Šuhaj
Rok: 2000, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk, Karel Halačka
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Jaroslav Holuša
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 2000, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000, Bryonora
článek v odborném periodiku
 
Lubomír Hanel, Josef Hlásek, Jan Cempírek, Mieczyslaw Ciesla, Aleš Dolný
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Petr Kočárek, Antonio Galvagni
Rok: 2000, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Rok: 2000, Technická univerzita Zvolen
kapitola v odborné knize
 
Hana Sezimová, Přemysl Soldán
Rok: 2000, Zpravodaj pro hydroanalytické laboratoře
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, Světlana Gáperová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Vítězslav Plášek, Jan Kučera, Josef Duda
Rok: 2000, Časopis slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Zdeněk Ďuriš, Pavel Kozák
Rok: 2000, Crayfish News
článek v odborném periodiku
 
Ján Gáper, R. Gális
Rok: 2000, Parey Buchverlag Berlin
kapitola v odborné knize
 
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd
Rok: 2000, Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences
článek v odborném periodiku
 
Lubomír Dobiáš, M. Černá, J. Topinka, Kateřina Malachová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Z. Perháčová, Ján Gáper
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Bohumír Lojkásek, Stanislav Lusk
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Drozd, Jana Šťuglíková, Barbora Tydlačková, Pavel Völkl
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, A. M. B. Fondazione
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000, ŽIVA
článek v odborném periodiku
 
Miloslav Kincl, Václav Krpeš
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000, Ochrana přírody
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Markéta Kubláková, Daniel Vařecha, Jan Kantorek
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Stanislav Lusk, Karel Halačka, Věra Lusková, Bohumír Lojkásek
Rok: 1999
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Lubomír Dobiáš, Kateřina Malachová, Jaroslava Havránková, Jaromíra Kůsová, Michael Vít, Denisa Lednická
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Pharmacology&Toxicology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Klapalekiana
článek v odborném periodiku
 
Jaroslav Holuša, Petr Kočárek
Rok: 1999, Entomofauna carpathica
článek v odborném periodiku
 
Petr Kočárek, Petr Jeziorski
Rok: 1999, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Biologia, Bratislava
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku