OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Ze života fakulty

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta OU má nového profesora

Polský prezident Bronisław Komorowski jmenoval 17. července 2013 na návrh Ústřední komise pro vědecké tituly a hodnosti Tadeusze Siwka z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity profesorem v oboru věd o Zemi. Profesorské řízení probíhalo v letech 2011 až 2012 na Varšavské univerzitě. V některých detailech se od českého řízení liší, (jeho součástí není např. profesorská přednáška, hodnocení je dvoustupňové – jednak na univerzitě a pak ještě na úrovni celostátní komise), ale věcné požadavky na udělení profesury jsou prakticky totožné jako v Česku. Tadeusz Siwek měl v Polsku určitou výhodu, protože je polské národnosti, s polskými geografy dlouhodobě spolupracuje a v Polsku zveřejnil asi třetinu všech svých odborných publikací. O jeho pozici mezi polskými kolegy svědčí i to, že byl v roce 2011 jmenován čestným členem Polské geografické společnosti.

V profesorském řízení rozhodovaly jeho odborné publikace: 3 samostatné knihy, 4 knihy, u nichž je spoluautorem, 75 článků (z toho 4 na Web of Science) a 10 učebnic a studijních opor. Publikace jsou věnovány problematice percepce geografického prostoru, procesům difuze a zejména národnostní problematice z hlediska kulturní geografie. Tadeusz Siwek měl jeden samostatný grantový projekt GAČR a u několika dalších byl spoluřešitelem nebo členem výzkumného týmu.

Nový profesor je členem redakčních rad, oborových rad a vědeckých rad na několika univerzitách v Česku, Polsku a na Slovensku. Od roku 2006 je také prezidentem České geografické společnosti. Na naší Ostravské univerzitě působil několik let v různých funkcích na Filozofické a Přírodovědecké fakultě. V letech 2001 až 2004 byl prorektorem pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

Slavnostní předání profesorského dekretu v prezidentském paláci ve Varšavě proběhlo ve středu dne 30. října 2013.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub