OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Mezinárodní spolupráce > Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+

Program Erasmus+ je jedním z nejúspěšnějších programů Evropské unie a stal se téměř synonymem pro mezinárodní mobilitu v Evropě. Trvá již více než 30 let a v jeho rámci si již miliony studentů zkusily, jaké to je jednak studovat v zahraničí, získat nové vědomosti a dovednosti, zlepšit si jazykové sebevědomí a docela dost si změnit svůj život… k lepšímu. Přírodovědecká fakulta nabízí svým studentům možnost studovat na více než stovce zahraničních univerzit, ale také umožnuje vykonat zahraniční praxi na nepřeberném množství zahraničních pracovišť, firem, organizací atp. Každoročně více než třicet studentů vyjede do zahraničí

Do programu Erasmus+ jsou zapojeny následující země:

 • členské státy EU – 28 zemí;
 • členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko);
 • Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie.

Existuje také možnost, jak studovat v tomto programu i v jiných zemích, ale tyto možnosti na fakultě dále rozvíjíme a budete o nich pravidelně informováni.

Co je třeba udělat, když chcete studovat v zahraničí v rámci Programu Erasmus?

 1. Prohlédněte si důkladně univerzitu, která Vás zajímá, konkrétní katedru či zahraniční oddělení – aktuální platné smlouvy jsou na tomto místě v Portále OU – Dokumenty/Přírodovědecká fakulta/ Fakultní dokumenty/Mobility a zahraniční vztahy/Bilaterální smlouvy/Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Zhodnoťte, jestli Vám studium na zahraniční univerzitě může prospět nejenom v oblasti jazykových kompetencí, ale také je vhodné po Vaší odborné stránce – a věřte nám, že opravdu je…:-). Uvědomte si také, že studium v zahraničí se jednak uznává do studia na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity (dále jen PřF OU) kreditově a za předpokladu určité míry shody předmětů Vám budou uznány i předměty povinné, případně pak předměty povinně volitelné (ty Vám uznáme, pokud budete studovat jazyky, příbuzné vědy k vašemu oboru. Na Erasmu si tedy minimálně splníte penzum povinně-volitelných či výběrových předmětů!!! A tudíž nemusíte nic dalšího nutně dohánět!!! Navíc naše fakulta a katedra nabízí možnost studentům si prodloužit zkouškové období (i o 2 dva měsíce), ve kterém si některé povinné předměty můžete „dokončit“ po příjezdu z mobility. Např. ze zahraničí dorazíte na konci ledna a po předložení žádosti bude Vám umožněno některé zkoušky vykonat až do konce února či března. Opět je naším cílem studentům umožnit co možná nejvíce bezstarostné studium. V neposlední řadě Vám výsledky ze zahraničí budou zobrazeny v Diploma Supplementu – v současnosti snad není lepší reference pro zaměstnavatele než zahraniční studiu, což potvrzují i mnohé výzkumy.
 2. Zvažte své jazykové znalosti. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že student by měl dosáhnout úrovně alespoň středně pokročilý (B1-B2) – musí se dorozumět slovem i písmem, být schopen zvládat číst i obtížnější odborný text. Jazyková úroveň je také jedním z rozřazovacích kritérií, pokud se na univerzitu hlásí více studentů. Vaše znalosti budou v každém případě otestovány. Cílem Erasmus+ není pouze to, aby se studenti, kteří mají vynikající jazykové schopnosti, ještě zdokonalili, ale převážně je koncipován tak, aby studenti, kteří mají chuť a splňují základní předpoklady pro studium, měli možnost poznat prostředí jiných zemí a univerzit a v jazyce zaznamenali výrazný pokrok. Takže jazyka se nebojte! Proberte třeba své jazykové schopnosti s vašimi jazykovými lektory na katedrách – rádi vám poradí, již mají s výjezdy studentů zkušenosti. Nově v programu ERASMUS+ Evropská komise připravila online testování a taktéž budete testováni po Vašem návratu. Součástí tohoto jsou i online kurzy jazyka.
 3. Zvažte své studijní výsledky. Preferujeme, aby vyjížděli studenti, kteří mají dobré studijní výsledky – budete „reprezentovat“ svou katedru, fakultu a univerzitu. Možná i celé Česko. :-) To budete prokazovat přehledem svých studijních „úspěchů“ – výpisem absolvovaných předmětů. Opět bude vaše studijní úroveň hodnocena jako základní kritérium v případě soutěže o volnou studijní kapacitu. Netrváme na tom, že vyjet může pouze „excelentní“ student!!!! Chceme, aby dostala šanci většina studentů, kteří projevili zájem kvalitně studovat, chtějí si zvýšit svou absolventskou uplatnitelnost a zejména chtějí poznat něco, co je opravdu obohatí. Už dávno neplatí, že připravujeme studenty výhradně pro český pracovní trh!!! Naopak, zvláště vy, studenti přírodovědeckých oborů, musíte počítat s mezinárodní působnosti a tudíž i mezinárodní konkurencí. Studium v zahraniční se tak stává nutným standardem úspěšného absolventa, takže by se každý student měl snažit alespoň jednou za své studium strávit minimálně 1 semestr v zahraničí. Nebo znáte lepší způsoby jak se prosadit ve tvrdé konkurenci absolventů na celoevropském trhu práce?
 4. Na Přírodovědecké fakultě se snažíme vyhovět co možná nejvíce studentům. Pokud se student nedostane na nějakou preferovanou univerzitu z kapacitních důvodů, snažíme se kapacitu navýšit domluvou s tamní univerzitou – často úspěšně. Pokud by se ani toto nepovedlo, nabízíme studentům další řešení.
 5. Zvažte Váš čas, který máte před sebou ve studiu v Česku. ERASMUS+ nově přehodnotil možnosti studia v zahraničí. Za Váš studentský život můžete podniknout více výjezdů – v bakalářském studiu máte kapacitu 12 měsíců, v navazujícím magisterském 12 měsíců a v doktorském dalších 12 měsíců (teoreticky tak můžete vyjet za Vaše studium na 6 různých univerzit – klidně i navštivte 2 univerzity v jednom roce!)
 6. Rozvažte i Vaše finanční možnosti. I když je program ERASMUS+ pokryt z velké části stipendiem, tak se předpokládá i určitá spoluúčast studenta na pobyt v zahraničí. Částky se samozřejmě liší, stejně jako se liší výše stipendia. Všeobecně vyšší částky ke spoluúčasti očekávejte ve Skandinávii a v hlavních městech. V průběhu studia jste ale stále studenty OU a ve většině zemí v zahraničí budete moci i přivydělat (jen podotýkám, že jedete za studiem :-), a na práci ve velké části případů nebudete mít časovou kapacitu). Dále po návratu do ČR a prokázání se všemi potřebnými dokumenty o úspěšnosti studia (tj. získáním 20 kreditů za semestr), máte dle současné platné směrnice děkana nárok u některých nákladnějších zemí na mimořádné stipendium, které se v tuto dobu pohybuje od 500 do 6000 Kč/měsíc. Toto stipendium by Vám mělo pokrýt i zvýšené náklady v některých dražších zemích. Nově program ERASMUS+ zavádí i možnost zvýšit stipendium pro studenty ze znevýhodněného socio-ekonomického prostředí a to až o 200 EUR na měsíc. Podmínky pro udělení takového navýšení jsou uvedeny zde: www.naerasmusplus.cz
 7. Kontaktujte studenty, kteří již pobyt absolvovali. Zeptejte se jich na vše – od podoby studia, nároků na jazyk až po nezbytný a veledůležitý „společenský rozměr programu“, tedy párty, výlety, poznávání nových zemí. „Zlí jazykové“ tvrdí, že ERASMUS není o studiu, ale je to jeden velký a dlouhý „mejdan“ za peníze daňových poplatníků z EU… Ale takto to jistě není :-)
 8. Dále si prostudujte link: www.naerasmusplus.cz Zde najdete vše důležité o studijních pobytech ze stránek Národní agentury evropských programů – instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud váháte a potřebujete se informovat na jakoukoliv univerzitu, pokud potřebuje znát jakékoliv další informace, či si jen nejste jisti, prosím, kontaktujte svého Erasmus koordinátora. Rádi vám na vaše otázky odpoví. Nejlépe e-mailem také osobně po předchozí domluvě. Jsou zde pro vás!!! :-)

facebook
rss
social hub