Dokumenty Ostravské univerzity

Vnitřní předpisy


Vnitřní předpisy a opatření z oblasti studia


Vybraná ostatní opatření:


Rozpočet Ostravské univerzity


Zprávy o vnitřním hodnocení OU


Strategické záměry Ostravské univerzity


Institucionální rozvojové plány Ostravské univerzity


Výroční zprávy Ostravské univerzity


Zprávy o hospodaření Ostravské univerzity


Dokumenty projektu HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě


Plán genderové rovnosti a související problematika


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 07. 2022