Seznam oborů pro rigorózní řízení

Studijní programStudijní obor
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematika
Aplikace matematiky v ekonomii
BiologieUčitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajiny
FyzikaUčitelství fyziky pro střední školy
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školy
Aplikovaná fyzikaBiofyzika
Fyzika nanostruktur
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvoj
Fyzická geografie a geoekologie
Geografie a regionální rozvoj
Politická a kulturní geografie
Učitelství geografie pro střední školy
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školy
GeographyEconomic Geography and Regional Development
Political and Cultural Geography
ChemieUčitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školy
InformatikaInformační systémy
Učitelství informatiky pro střední školy
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy
MatematikaUčitelství matematiky pro střední školy
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 03. 2021