Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (PřF / 2006)

Jednooborové bakalářské studijní programy a obory

Aplikovaná matematika

 

Aplikovaná fyzika

 

Biologie

 

Ekologie a ochrana prostředí

 

Geografie

 

Chemie

 

Informatika

 

Aplikovaná informatika

 

Dvouoborové bakalářské studijní programy a obory

Matematika

 

Geografie

 

Chemie

 

Biologie

 

Fyzika

 

Informatika

 

Jednooborové magisterské navazující programy a obory (neučitelské)

Aplikovaná matematika

 

Aplikovaná matematika

 

Aplikovaná matematika

 

Aplikovaná fyzika

 

Biologie

 

Ekologie a ochrana prostředí

 

Geografie

 

Geografie

 

Geografie

 

Informatika

 

Chemie

 

Magisterské navazující programy a obory - učitelství pro SŠ

Matematika

 

Geografie

 

Chemie

 

Fyzika

 

Biologie

 

Magisterské programy a obory

Geografie