Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (PřF /2006)

Testy OSP

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v prezenční formě

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná fyzika

Aplikovaná fyzika

Biologie

Biologie

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Geografie

Geografie

Geografie

Chemie

Informatika

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v kombinované formě

Aplikovaná informatika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v distanční formě

Aplikovaná informatika

 

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové) v prezenční formě

Matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Fyzika

Informatika

 

Magisterské navazující programy a obory

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná matematika

Aplikovaná fyzika

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Geografie

Geografie

Geografie

Informatika

Chemie

 

Magisterské navazující programy a obory Učitelství pro SŠ

Matematika

Geografie

Chemie

Fyzika

Biologie

Fyzika

Fyzika

 

Magisterské programy a obory

Geografie