Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Program konference Voda nad zlato

Konference se koná v rámci festivalu EKOFILMu 2014, cílová skupina posluchačů je každý se zájmem o životní prostředí z řad veřejnosti, studentů, ale i odborníků. Příspěvky na konferenci budou přednášet jak pracovníci Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, tak externí odborníci.

Termín a místo konání

ČasPřednášejícíNázev příspěvkuInstituce
09.00 - 09.30Mgr. Marcela Heříková Mrozková, prof. Juraj Hraško, dr. Michael LondesboroughOficiální slavnostní zahájení, přivítání hostů. 
09.30 - 09.55doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.Povodně a lidé. Jaké faktory ovlivňují jejich výskyt v krajině a je možné je předpovídat?ČHMÚ, vedoucí oddělení hydrologie
09.55 - 10.20RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.Kontinuální monitoring havarijního znečištění vod.VÚV TGM
10.20 - 10.45Mgr. Hana Sezimová, Ph.D. Lze využít živé organismy k hodnocení kvality povrchových vod?KBE PřF OU
10.45 - 11.10Mgr. Daniel VráblStopování s pomocí stabilních izotopů vody.KFY PřF OU
11.10 - 11.35doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.Geomorfologie říčních koryt aneb proč se o řeky nestarat jinak?KFG PřF OU
11.35 - 12.00Dr. Michael Geoffrey Stephen Londesborough, B.Sc Hons Ph.D.Science show.VÚACh AV ČR
12.00 - 13.00Přestávka spojená s občerstvením a prohlídkou expozice v atriu
13.00 - 13.25doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.Vážky jako indikátory stavu vodního prostředí.KBE PřF OU
13.25 - 13.50Mgr. Karel Janko, Ph.D.Ekologie pod hladinou Antarktických moří: co dělaly polární ekosystémy, když se ochlazovalo a co udělají, když se oteplí?KBE PřF OU
13.50 - 14.15Daniel KřenekHospodaření s dešťovými vodami.Městský úřad v Českém Těšíně
14.15 - ?volná diskuze
Zakončení spojené s občerstvením pro vybrané hosty (atrium)

Změna programu vyhrazena.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 03. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub