OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Ze života fakulty

Ostravská univerzita

Trendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitky

logolink

Postupné rozvíjení vědomostí a dovedností dětí v rámci určitého tématu na jednotlivých úrovních vzdělávání a systematická práce s žáky a studenty v oblasti badatelsky orientované výuky včetně popularizace přírodovědných a technických oborů, to je cíl čtvrté klíčové aktivity projektu Okna vědy dokořán. Řešitelem tohoto projektu je Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.

Univerzitní učebna i chodba se stala letištěm i vývojovou dílnou

V letištní ranvej a vývojovou dílnu se od června tohoto roku proměňuje chodba a učebna Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. V rámci projektu Okna vědy dokořán jsou akademickými pracovníky pravidelně připravovány pro žáky druhého stupně ZŠ experimentální a tvořivé programy, jichž se dosud zúčastnilo téměř 300 žáků. Ve vzájemné symbióze mnohdy zcela odlišně zaměřených vědeckých pracovišť se žáci seznamují s moderními systémy technologií jako je například uplatnění vodíkových a etanolových článků v akumulaci energií, principy funkcí a uplatnění motorů, vlastnosti tvarové paměti a další. Součástí programů jsou zážitkové dílny, ve kterých žáci nejen poznávají technické principy, ale rovněž sami navrhují, tvoří a vyrábějí funkční modely letadel, katapultů a technických systémů. Projekt je zaměřen na propagaci technologických principů tak, aby žáci mohli získané znalosti sami aplikovat při řešení problémových úkolů, se kterými se setkávají nebo se jimi budou zabývat v budoucnu. V rámci popularizace vědy zrealizuje Pedagogická fakulta Ostravské univerzity experimentální a tvořivý program pro žáky druhého stupně základních škol formou akcí s názvem „Technologický den, Tvořivý den, Měření kolem nás, Den s robotem“.

Vědec potřebuje také šikovné ruce

To, že se ve školní výuce málo experimentuje a žáci nemají možnost vyzkoušet si práci na strojích, práci s ručním nářadím, či podle svého návrhu si vyrobit něco opravdu „svého“, je také jedna z rezerv ve vzdělávání dětí. Projekt Okna vědy dokořán řeší i tento problém a ve svých aktivitách umožňuje dětem tvořivou ruční práci i experimentování. Rozvíjení technického myšlení, řemeslné zručnosti a jemné motoriky prostě k „vědě“, která je tvůrčí, patří. Krásným příkladem je profesor Otto Wichterle, který svůj nejznámější vynález kontaktních čoček ověřil pomocí jednoduchého zařízení zhotoveného ze stavebnice Merkur.

Žáci základních škol se učí nejen fyzice, ale také chemii a aplikací teoretických znalostí do praktického života. Integrování teoretické výuky s experimenty a tvořivou prací je trend, který povede k lepšímu pochopení a aplikaci poznatků vědy do praktického života.

Do „oken vědy“ i dílen žáci nahlížejí s nadšením

Virtuálních experimentů, animací a filmů, demonstrujících fyzikální zákony a technické principy, můžeme na internetu najít bezpočet. Je dávno pryč doba, kdy žáci základních škol uměli s přehledem číst technické výkresy. Ještě před dvaceti lety žáci běžně znali principy a použití soustruhů, fréz, pil a dalších strojů a uměli si poradit s opravou rozličných zařízení. Dnešní žáci základních škol jsou mnohem zdatnější v ovládání počítačových her v tabletech, mobilech, či počítačích.

Trendem moderní výuky na školách se tak postupně stává integrace teoretických znalostí s praktickou zážitkovou zkušeností. Vědou není jen nahlížení tam, kde lidské oko bez mikroskopu či teleskopu nedohlédne. „Vědecké myšlení se uplatňuje všude tam, kde potřebujeme vědět, jak se co dělá, a jak si poradit tam, kde neznáme řešení“, to nám řekli organizátoři těchto aktivit. Věda není jen vypočítat příklad, ale dotáhnou myšlenku a nápad ke konečné realizaci. Vědec nepotřebuje jen počítač, ale také dílnu, zkušebnu a šikovné ruce.

Žáci základních škol tak mohou vidět funkční modely motorů, palivových článků, mechanismy využívající tvarovou paměť a další moderní technologie. Zhotovují funkční modely technologických artefaktů a vzájemně soutěží v nalézání nových řešení. Zážitkové programy, které snoubí teoretické znalosti s tvořivou prací, žáci hodnotí velmi pozitivně.

Projekt Okna vědy dokořán se zabývá efektivním přenosem poznatků vědy a výzkumu, který povede k prohloubení zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory. V rámci projektu jsou budovány také dvě experimentální pracoviště - laboratoře podporující badatelsky orientovanou výuku, a to jak pro výuku technologií a řemesel i fyzikálních experimentů s materiály, tak měřicí a robotické pracoviště pro výuku fyziky, chemie, biologie a technických oborů. Projekt potrvá do začátku srpna roku 2015.

Tyto akce jsou realizovány v rámci projektu OPVK „Okna vědy dokořán“ (registrační číslo projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0004), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Trendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitkyTrendem ve vzdělávání je badatelsky orientovaná výuka spojená se zážitky

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 04. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub