Informace o druhém kole přijímacího řízení do vybraných bakalářských studijních oborů pro akademický rok 2017/2018

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do vybraných bakalářských studijních programů a oborů, jejichž kapacita ještě není naplněna.

Bakalářské studijní programy a obory - jednooborové studium

Studijní programStudijní obor Forma studia
Aplikovaná matematikaAplikovaná matematikaprezenční
GeografieFyzická geografie a geoekologieprezenční
GeografiePolitická a kulturní geografieprezenční
GeografieEkonomická geografie a regionální rozvojprezenční
Ekologie a ochrana prostředíOchrana a tvorba krajinyprezenční
Aplikovaná fyzikaBiofyzikaprezenční
InformatikaInformatikaprezenční
Aplikovaná informatikaInformatika a výpočetní technika - aplikovaná informatikaprezenční
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikakombinovaná
Aplikovaná informatikaAplikovaná informatikadistanční

Bakalářské studijní programy a obory v prezenční formě studia - dvouoborové studium

Dvouoborové studium v rámci Přírodovědecké fakulty je založeno na kombinaci 2 studijních oborů, které lze nyní vybírat z následující nabídky:

Studijní programStudijní obor - kombinaceRozvrhováno*)
MatematikaMatematika (dvouoborové) - Informatika (dvouoborové)ano
FyzikaFyzika (dvouoborové) - Matematika (dvouoborové)ano
Fyzika (dvouoborové) - Informatika (dvouoborové)ne

*) Uchazeč si může zvolit libovolnou kombinaci akreditovaných oborů pro dvouoborové studium z výše uvedené tabulky, rozvrhově zajištěny však budou pouze určité kombinace oborů (označeny jako rozvrhováno = ano). U ostatních kombinací fakulta nezaručuje, že nedojde k rozvrhovým kolizím.

Přihláška ke studiu

Uchazeči o studium na Přírodovědecké fakultě OU si podají do 7. srpna 2017 elektronickou přihlášku (e-přihlášku) na Přírodovědeckou fakultu OU a uhradí na bankovní účet univerzity administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 560 Kč. Při platbě musí být přesně zadáno číslo účtu, variabilní symbol a specifický symbol. Při uvedení nesprávných nebo neúplných údajů nebude platba přiřazena k uchazeči a jeho přihláška ke studiu je tedy neplatná - nebude zařazena do přijímacího řízení!

Administrativní poplatek za přijímací řízení

 • administrativní poplatek činí 560 Kč
 • údaje pro platbu:
  • název banky: ČNB Ostrava
  • číslo účtu: 931761/0710
  • konstantní symbol: 0379
  • variabilní symbol: 311011
  • specifický symbol bude vygenerován uchazečům systémem při podávání elektronické přihlášky.

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení do AR 2017/2018 je podání elektronické přihláškyzaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením nejpozději 7. srpna 2017 s tím, že v případě nezaplacení nebo uvedení nesprávných údajů platby či jejich neuvedení vůbec, nebude platba s přihláškou „spárována“ a přihláška bude posouzena jako neplatná.

Přijímací řízení

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky s tím, že v případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat přijímací zkoušku z příslušného oboru.

Aktuální informace o přijímací zkoušce v případě velkého počtu uchazečů budou zveřejněny na www stránkách do 14. srpna 2017. Uchazeči nebudou k případné přijímací zkoušce zváni písemně!

Výsledky přijímacího řízení obdrží uchazeči písemně nejpozději do 8. září 2017. Uchazeči, kteří budou navrženi na přijetí, obdrží současně písemnou pozvánku k zápisu do studia včetně dalších instrukcí.

Kontakt:

Studijní oddělení
adresa: Přírodovědecká fakulta OU, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
telefon: David Kožušník, 597 092 111
email:


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 08. 2017