Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > Uchazeč > Výsledky přijímacího řízení

Ostravská univerzita

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (PřF / 2017)

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v prezenční formě

Aplikovaná matematika

 • Aplikovaná matematika - PZ prominuta

Aplikovaná fyzika

 • Biofyzika - PZ prominuta

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Přijímací zkouška - PZ prominuta

Geografie

 • Fyzická geografie a geoekologie - PZ prominuta
 • Politická a kulturní geografie
 • Přijímací zkouška - PZ prominuta
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Přijímací zkouška - PZ prominuta
 • Kartografie a geoinformatika - PZ prominuta

Chemie

Informatika

 • Informatika - PZ prominuta

Aplikovaná informatika

 • Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika
 • Přijímací zkouška - PZ prominuta

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v kombinované formě

Aplikovaná informatika

 • Aplikovaná informatika - PZ z informatiky
 • Přijímací zkouška - PZ prominuta

Aplikovaná matematika

Biologie

Geografie

 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Přijímací zkouška - PZ prominuta

 

Bakalářské studijní programy a obory (jednooborové) v distanční formě

Aplikovaná informatika

 • Aplikovaná informatika - PZ z informatiky
 • Přijímací zkouška - PZ prominuta

 

Bakalářské studijní programy a obory (dvouoborové) v prezenční formě

Matematika

 • Matematika (dvouoborové) - PZ prominuta

Geografie

Chemie

Biologie

Fyzika

 • Fyzika (dvouborové) - PZ prominuta

Informatika

 • Informatika (dvouborové) - PZ prominuta

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Filozofické fakultě získáte na stránkách FF (pro kombinace Anglický jazyk a literatura, Francouzský jazyk a literatura, Německý jazyk a literatura, Polský jazyk a literatura, Ruský jazyk a literatura, Španělský jazyk a literatura, Český jazyk a literatura, Latinský jazyk a kultura, Základy společenských věd, Psychologie, Dějiny umění a památková péče a Historie).

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Pedagogické fakultě získáte na stránkách PdF (pro kombinace Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání).

 

 

Neučitelské navazující magisterské programy a obory

Aplikovaná matematika

Geografie

Chemie

Biologie

Ekologie a ochrana prostředí

Informatika

 

Navazující magisterské programy - Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy

Matematika

 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (jednooborové, dvouoborové)
 • Přijímací zkouška - zadání a řešení

Geografie

 • Učitelství geografie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (jednooborové, dvouoborové)
 • Přijímací zkouška - zadání a řešení

Chemie

 • Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (jednooborové, dvouoborové)
 • Přijímací zkouška - zadání a řešení

Biologie

 • Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (jednooborové, dvouoborové)
 • Přijímací zkouška - zadání a řešení

Fyzika

 • Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (jednooborové, dvouoborové)
 • Přijímací zkouška - zadání a řešení

Informatika

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (jednooborové, dvouoborové)
 • Přijímací zkouška - zadání a řešení

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Filozofické fakultě získáte na stránkách FF (pro kombinace Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství historie pro SŠ, Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství polského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství ruského jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství španělského jazyka a literatury pro SŠ a Učitelství základů společenských věd pro SŠ).

Informace o přijímací zkoušce z oborů vyučovaných na Pedagogické fakultě získáte na stránkách PdF (pro kombinace Učitelství pedagogiky, Učitelství hudební výchovy pro SŠ, Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a Tělesná výchova a sport).Zveřejněno / aktualizováno: 09. 10. 2017

facebook
instagram
twitter
rss
social hub