Inclusive Senior Education Through Virtual U3A

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.Koordinátorem projektu je Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta. Partnery jsou evropské instituce věnující se celoživotnímu vzdělávání RUTIS Portugalsko, AMBESP Portugalsko a FMD Itálie.

Cílem projektu je využít příkladů dobré praxe v partnerských zemích a vytvořit systém inkluzívního vzdělávání seniorů založeného na těchto pilířích:

 • Odstraňování bariér vzdělávání (architektonických, informačních, sociálních, zdravotních, atd.).
 • Aktivní přístup seniorů ke vzdělávání, jejich podíl na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Zapojení mládeže, mezigenerační dialog.
 • Využívání ICT, zvýšení podílu eLearningu.

Projekt byl zahájen kurzem Vzpomínky na 20. století, do kterého se zapojilo cca 100 seniorů a který nabídne s respektem k uvedeným pilířům témata jako:

 • Architektura a urbanismus 20. století v Moravskoslezském regionu, resp. Ostravě a okolí.
 • Průmysl 20. století v Moravskoslezském regionu, resp. Ostravě a okolí.
 • Krajina a životní prostředí 20. století v Moravskoslezském regionu, resp. Ostravě a okolí.
 • Práce s archivními materiály a elektronickými zdroji: matriky, kroniky, pozemkové knihy, atd.
 • Vývoj hranic v regionu ve 20. století.
 • Práce se starými materiály, pořizování nových materiálů, srovnávání: fotografie, videa, zvukové nahrávky.
 • Orální historie, jak vést rozhovor.
 • Život každodenní a sváteční.
 • Vývoj školství ve 20. století.
 • a další

Kromě tohoto kurzu senioři navštěvují kurzy počítačů na dvou znalostních úrovních, kurz trénování paměti a kurz angličtiny. Vše jako příprava pro aktivní zapojení do mezinárodních projektových aktivit.

Více o projektu je možno si přečíst na projekty.osu.cz/isev nebo ve virtuální třídě projektu na adrese isev.osu.cz