Centrum pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement (CVVPT) PřF OU podporuje systematickou práci s talenty na všech stupních škol

V sobotu 28. dubna 2018 proběhla na MŠ Varenská v Ostravě akce Sobota s Talentíkem. Na zdejší MŠ se práci s talentovanými dětmi systematicky věnují formou zájmového klubu Talentík. Jirka Rozehnal, zástupce vedoucí CVVPT, přispěl k programu seminářem pro rodiče "Nominace nadaného dítěte na MŠ".

Sobota s TalentíkemSobota s TalentíkemSobota s TalentíkemSobota s TalentíkemSobota s TalentíkemSobota s Talentíkem