OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Osobní čísla studentů nastupujících do prvního ročníku

Osobní čísla studentů jsou dostupná po přihlášení ve výsledcích přijímacího řízení. K přihlášení potřebujete své univerzitní číslo - toto číslo máte u adresy všech dopisů týkajících se přijímacího řízení (pozvánka k přijímací zkoušce, navržení k přijetí nebo rozhodnutí o přijetí ke studiu). V případě, že nemáte žádný z uvedených dokumentů nemáte k dispozici, můžete si univerzitní číslo zjistit po přihlášení do elektronické přihlášky ke studiu. Vytvoření osobního čísla (a účtů s nimi souvisejících) trvá určitou dobu, proto přihlášení do Portálu nefunguje ihned po Vašem zápisu. Všechna osobní čísla i účty k přihlášení budou k dispozici nejpozději v pátek 31. srpna 2018.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 08. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub