OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Německý velvyslanec přednášel na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

Pracoviště Přírodovědecké fakulty v Chittussiho ulici hostilo velvyslance Spolkové republiky Německo Dr. Christopha Isranga. Při své přednášce přiblížil studentům i akademikům současnou pozici Německa v rámci mezinárodních vztahů a zároveň se věnoval také spojenectví s Českem.

Úvodní slovo obstaral doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Po krátkém představení vzácného hosta a uvedení do problematiky se ke slovu dostala přímo jeho excellence.

Dr. Christoph Israng si na cestu do Ostravy symbolicky navlékl červenou kravatu se vzory spjatými s naším průmyslovým regionem. Jeho přednáška v angličtině trvala něco málo přes hodinu a v jejím rámci se pokusil zodpovědět na otázku, zda je současné Německo hrozbou nebo partnerem.

Současné postavení Německa zasadil do historického kontextu a připomněl například tragické události i zločiny 2. světové války, se kterými je třeba se v rámci vzájemných vztahů mezi Českem a Německem vyrovnat. Zopakoval, že Německo zdecimované 2. světovou válkou se zprvu do mezinárodního dění příliš nezapojovalo a tamní společnost dlouho odmítala zapojení armádních sil do řešení konfliktů v jiných zemích. Původně lékařské jednotky tak postupně doplňovaly i čistě vojenské.

Právě otázkám bezpečnosti a mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie i Centrální Evropy věnoval německý velvyslanec Dr. Christoph Israng největší pozornost. Podle něj je dnes největší síla v jednotě a spolupráci. „Německo má dnes výsostné postavení a silnou ekonomiku. Samo by ale neuspělo. Síla je v provázanosti. Ať už v rámci Evropské unie nebo při armádní spolupráci,“ prohlásila mimo jiné jeho excelence. Jednota bude podle něj důležitá i pro zvládnutí současné migrační vlny nebo terorismu.

Německý velvyslanec se zaměřil také na moc diplomacie v dnešním světě. Ocenil mimo jiné roli Česka při srpnovém osvobození dvou pracovníků německé humanitární organizace, kteří byli kvůli nelegálnímu překročení hranic Sýrie drženi několik měsíců ve vězení. Právě čeští diplomaté i díky funkční ambasádě v Damašku dokázali vyjednat jejich propuštění.

Svou přednášku jeho excelence zakončila přáním. „Doufám, že po mých slovech budete Německo vnímat jako partnera, a ne jako hrozbu,“ prohlásil Dr. Christoph Israng k plénu, než dostali pro své dotazy prostor návštěvníci přednášky.

Čelil tak dotazům, které se týkaly například snížení emisí v ovzduší, průmyslu 4.0 nebo aktuálního obrazu Evropské unie v Česku, kde je často vnímána jako synonymum zla. „Odpovědnost je na politicích, ti musejí ozřejmit výhody členství v Evropské unii a vysvětlovat, že ne všechny potíže jsou způsobeny byrokracií,“ zmínila například jeho excelence.

Německý velvyslanec přednášel na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzityNěmecký velvyslanec přednášel na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzityNěmecký velvyslanec přednášel na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzityNěmecký velvyslanec přednášel na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

Zveřejněno / aktualizováno: 07. 11. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub