OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Centrum hostilo významného neuropatologa a popularizátora vědy

V pátek 23. listopadu jsme měli čest přivítat na Přírodovědecké fakultě v rámci Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagementu MUDr. Františka Koukolíka, DrSc., předního odborníka v oblasti neuropatologie a publicistu, který k nám zavítal s přednáškou o inteligenci a tvořivosti. Ve své přednášce hovořil o rozvoji nadaných žáků a o systému školství, který podle něj často klade příliš velký důraz na to, aby žáci prokazovali dobré výsledky ve všech předmětech, zatímco podpoře jejich konkrétního talentu se nedostává tolik prostoru.

„Při současném nastavení se tak může stávat, že se nadání ztratí, dítě není dobré v ničem a zůstává průměrným žákem,“ říká MUDr. František Koukolík, DrSc. V návaznosti na téma výuky a podpory nadaných žáků pan Koukolík zmínil i svou vizi ideálního školského systému.

„Ideálně učitel zná kapacitu svých žáků. Ví, na co děti, které má ve třídě stačí a co už je nad jejich síly. Na těchto základech pak staví výuku,“ uzavřel MUDr. František Koukolík, DrSc.

Centrum hostilo významného neuropatologa a popularizátora vědyCentrum hostilo významného neuropatologa a popularizátora vědyCentrum hostilo významného neuropatologa a popularizátora vědyCentrum hostilo významného neuropatologa a popularizátora vědy

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 11. 2018

facebook
instagram
twitter
rss
social hub