Historická budova Přírodovědecké fakulty projde rozsáhlou modernizací

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity připravuje rozsáhlou rekonstrukci historické budovy v centru města. Sídlo několika kateder i děkanátu na ulici 30. dubna projde do dvou let zásadní modernizací.

Intenzivní přípravy modernizace budovy, která je součástí městské památkové zóny, trvají zhruba rok. Proměnou projde hlavně její interiér, který je dlouhodobě v neutěšeném stavu a neodpovídá požadavkům univerzitního pracoviště 21. století. V budoucnu tak má rekonstruovaná budova nabídnout přívětivější a modernější prostředí studentům i pracovníkům. Zásahy čekají také vnější plášť budovy, střechu a některé další prvky exteriéru. Modernizovaná budova přinese po úpravách řadu úspor – mimo jiné pomůže snížit spotřebu energie na vytápění.

Dojde k úpravám dispozic jednotlivých pater, rozsáhlé přestavbě studovny nebo vybudování výtahu, který zjednoduší pohyb hendikepovaným. Zároveň ožije dosud nevyužité podkroví, které nabídne moderní kanceláře nebo aulu pro jednání vědecké rady i pro konání přednášek. Vše doplní unikátní skleněné propojení obou křídel budovy à la Olympijský stadion v Mnichově. Těch změn bude pro všechny opravdu hodně,“ popisuje tajemník Přírodovědecké fakulty Vítězslav Bican.

Kromě dispozičních změn dojde také na kompletní výměnu rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, vzduchotechniky a počítačových sítí. Po vzoru zahraničních univerzit budou mít studenti i akademici k dispozici moderní a pohodlné zázemí v prostorách fakulty. Studenti tak například získají vlastní speciální místnosti pro přípravu svých projektů, prostory pro workshopy i samostudium. Budova po rekonstrukci nabídne zcela nové učebny, a také speciální laboratoř informatiků pro simulaci ovládání chytrého domu napájeného fotovoltaickými panely či tabulový sál matematiků. Spolu s Architektonickým ateliérem Velehradský teď vedení Přírodovědecké fakulty ladí detaily celého projektu i náklady na rekonstrukci.

Budova Přírodovědecké fakulty se modernizací posune do 21. století. Sice se promění k nepoznání, ale pořád bude respektován její původní architektonický charakter. Do jisté míry jsme v úpravách limitováni spoluúčastí a potřebou financování z vlastních zdrojů, ale snažíme se všechno maximálně přizpůsobit všem, kteří budou v budově studovat a pracovat. Pro současné vedení je tak velkou výzvou vše realisticky naplánovat, aby budova mohla bez dalších větších zásahů sloužit komfortně a spolehlivě další desítky let,“ vysvětluje děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Jan Hradecký.

Do podzimu chce mít vedení Přírodovědecké fakulty připravené veškeré podklady, pro žádost o financování z programu MŠMT 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. Následně fakulta spustí poslední fázi příprav, aby se nejpozději příští léto mohlo začít s rekonstrukcí. Stavební práce potrvají zhruba rok a studenti i pracovníci musejí počítat s dočasným stěhováním do jiných prostor Ostravské univerzity.

Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský
Vizualizace modernizace budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici 30. dubna, Architektonický ateliér Velehradský

Zveřejněno / aktualizováno: 28. 08. 2019