Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Zemřela profesorka Olga Rossi

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás po těžké nemoci ve věku 59 let navždy opustila dlouholetá členka katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. Naše fakulta tak ztrácí mimořádnou osobnost, která hned 8 let stála v čele katedry matematiky a výrazně přispěla k jejímu rozvoji. Za jejího vedení se povedlo vybudovat silný vědecký tým zaměřený na oblast matematické analýzy a napomohla k výraznému personálnímu i publikačnímu posílení katedry.

Matematická komunita pak přichází o vyjímečnou matematičku, která zanechala stopu nejen na Ostravské univerzitě, ale také na dalších vysokých školách v Česku (např. na Masarykově univerzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci, Slezské univerzitě v Opavě) i v různých koutech světa (např. Stockholm University, La Trobe University Melbourne, Ghent University), kde jednak vedla specializované přednášky pro doktorandy a zároveň navázala vědeckou spolupráci s řadou špičkových odborníků. Kromě toho byla váženou přednášející na konferencích v celém světě.

Navždy nás opustila charismatická žena, organizátorka, výtečná učitelka i znamenitá vědkyně, která vynikala v oblasti globální analýzy, diferenciální geometrie, variačního počtu, diferenciálních rovnic a klasické mechaniky. Je autorkou a spoluautorkou několika odborných knih a více než 70 původních vědeckých článků. Vůbec její nejvýznamnější publikací je podle řady kolegů monografie The Geometry of Ordinary Variational Equations, jež společně s několika dalšími články v předních časopisech, které se týkají Hamiltonovské teorie pole, mechaniky s neholonomními vazbami a inverzními problémy variačního počtu, shrnuje mnoho významných výsledků a je hojně citována.

Světové renomé profesorky Rossi navíc potrzují i členství v řadě národních a mezinárodních komisí. Byla tak například zvolena členkou grémia pro oblast matematické fyziky v International Union of Pure and Applied Physics. Dále působila ve Výboru pro ženy v matematice v asociaci European Mathematical Society. Nesmíme opomenout ani její působení v odborném panelu Matematika Grantové agentury ČR, kde působila dokonce jako jeho předsedkyně. Vyzdvihnout je třeba také její redakční práci hned ve čtyřech mezinárodních časopisech nebo významnou roli v rámci poslední vlny nových akreditací českých univerzit.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým...

prof. Olga Rossi


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 10. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub