Nabídka katedry biologie

Obrázek

CESTA DO PRAVĚKU

Pojďte se s námi vydat na úchvatnou a dobrodružnou cestu k našim kořenům. Vypravíme se na cestu časem a navštívíme exotické země i naše skromné končiny před tisíci a miliony lety. Nahlédnete do života pradávných lidí a poznejme jejich každodenní život i genialitu.


CO VÁS ČEKÁ?

Setkáme se v laboratoři naplněné od podlahy až po strop kostmi našich předků. Projdeme se chodbou částečně proměněnou na pravěkou jeskyni. Prohlédneme si repliky proslulých fosilií, které měnily, stále mění a výrazně ovlivňují náš pohled na minulost lidského rodu. A samozřejmě se dozvíme, jak to bylo s naší evoluční minulostí podle nejaktuálnějších antropologických poznatků.


CÍLOVÁ SKUPINA

Středoškoláci (zájemci o biologii a historii)


DOBA TRVÁNÍ

2-3 hodiny


GARANT

RNDr. Michal Živný, Ph.D.

ObjednávkaObrázek

SE VČELAŘEM DO ÚLU

Přijďte objevit tajemství ze života včely medonosné. Setkejte se s včelařem na včelnici a objevte nejen jeho svět.


CO VÁS ČEKÁ?

Seznámíte se se včelím společenstvím, s historií chovu včel v českých zemích, s moderními metodami chovu včel, a především se včelími produkty. Podíváte se na stavbu včelího díla, seznámíte se s kastovní hierarchií, dělbou práce a uvidíte jednotlivá vývojová stadia včel. V době snůšky vás čeká také sladká tečka na závěr.


CÍLOVÁ SKUPINA

Školáci (1. i 2. stupeň) i středoškoláci


DOBA TRVÁNÍ

2-3 hodiny (můžeme přizpůsobit dle Vašich potřeb)


GARANT

Ing. Tomáš Tureček, PhD.

ObjednávkaObrázek

SVĚT MASOŽRAVÝCH ROSTLIN

Objevte tajemný a někdy i strašidelný svět masožravých rostlin, na které můžete narazit nejen v botanických zahradách. Proč jsou některé rostliny masožravé? A jsou vůbec masožravé? Co chytají a kde rostou? To vše se dozvíte!


CO VÁS ČEKÁ?

Syndrom masožravosti, to je základní kámen všech masožravých rostlin, který si objasníte. Dozvíme se, jakým způsobem rostliny chytají svoji kořist, ukážeme si jednotlivé typy pasti a seznámíme se s rozšířením masožravých rostlin. Zaměříme se na naše domácí druhy a na druhy cizokrajné, které lze s úspěchem pěstovat třeba i v bytových podmínkách.


CÍLOVÁ SKUPINA

Školáci (1. i 2. stupeň) i středoškoláci


DOBA TRVÁNÍ

2 hodiny (můžeme přizpůsobit dle Vašich potřeb)


GARANT

Ing. Tomáš Tureček, PhD.

ObjednávkaObrázek

JEDY KOLEM NÁS

Jedovaté látky obklopovaly člověka od nepaměti. V minulosti se velmi často používaly k usmrcení či omráčení kořisti či nepřátel, dnes jsou v popředí jedovaté látky vzniklé činností člověka. Staňte se těmi, kteří s námi podniknou cestu do tajů jedovatých látek a substancí, které mohou být nebezpečné nejenom pro nás, ale také pro ostatní živé organismy.


CO VÁS ČEKÁ?

Nejprve se něco dozvíte o otravách a travičích, které provázejí lidstvo už od dávné minulosti. Zjistíte, co obsahovala Sokratova číše, nebo jak to bylo se smrtí Napoleona Bonaparte či Ludwiga van Beethovena. Rovněž objevíte místa, kde se jedovaté látky skrývaly ve zlaté éře travičství. Následně se zaměříme na nebezpečné látky, které se vyskytují v současnosti ve vzduchu, vodě a půdě a také jak účinky těchto látek na živé organismy můžeme zkoumat v laboratoři.


CÍLOVÁ SKUPINA

Školáci (1. i 2. stupeň) i středoškoláci (program bude upraven podle věku žáků)


DOBA TRVÁNÍ

2-4 hodiny (můžeme přizpůsobit dle Vašich potřeb)


GARANT

Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

ObjednávkaObrázek

POZNEJ LABORATORNÍ SVĚT

Vypravte se s námi do světa laboratorního světa, kde proniknete do tajů experimentů, které jsou potřebné v různých lidských činnostech. Vyzkoušejte si některé z nich sami, abyste se ujistili, jak náročná je práce badatelů.


CO VÁS ČEKÁ?

Přímo v samém centru laboratoře uvidíte zajímavé laboratorní pomůcky, které se naučíte nejen pojmenovat, ale také zjistíte, k čemu se dají využít. Poznáte jednotlivé přístroje a na některých z nich si vyzkoušíte, jak pracují a co všechno lze jimi změřit. Nakonec se stanete opravdových badatelem a v laboratoři si vyzkoušíte zajímavé a efektní experimenty.


CÍLOVÁ SKUPINA

Školáci (1. i 2. stupeň) i středoškoláci (program bude upraven podle věku žáků)


DOBA TRVÁNÍ

2-3 hodiny (můžeme přizpůsobit dle Vaší potřeby)


GARANT

Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

ObjednávkaObrázek

ŽIVOT POD MIKROSKOPEM

Díky mikroskopu můžeme spatřit to, co naše lidské oko běžně nezachytí. Objevte mikroorganismy, kteří tady žijí s námi. Společně se podíváme na fascinující detaily hmyzu, lidských tkání či rostlin.


CO VÁS ČEKÁ?

V tomto programu získáte informace o základních laboratorních metodách pro pozorování nejrůznějších preparátů a zjistíte, jak správně zacházet s mikroskopem. Vyzkoušíte si tak například přípravu vlastních preparátů z droždí či senného nálevu. Dále budete pozorovat trvalé preparáty a určíte, jaké jsou rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou.


CÍLOVÁ SKUPINA

Školáci (1. i 2. stupeň) i středoškoláci (program bude upraven podle věku žáků)


DOBA TRVÁNÍ

1-2 hodiny (můžeme přizpůsobit dle Vaší potřeby)


GARANT

Mgr. Tereza Stachurová, Mgr. Kristýna Kundrátová

ObjednávkaObrázek

SEZNAMTE SE S DNA

Vypravte se s námi do molekulární laboratoře, kde se dozvíte, co se ukrývá v naší genetické informaci, a jak moc nás ovlivňují geny, které jsme zdědili od našich předků.


CO VÁS ČEKÁ?

Zjistíte, co znamená a jak funguje DNA. Zábavnou formou se naučíte o základech dědičnosti a sami si zkusíte provést izolaci DNA z ovoce. Naučíte se přečíst genetický kód a dozvíte se, kde všude je genetika zapotřebí.


CÍLOVÁ SKUPINA

Školáci (2. stupeň) a středoškoláci


DOBA TRVÁNÍ

1-2 hodiny (můžeme přizpůsobit dle Vaší potřeby)


GARANT

Mgr. Tereza Stachurová, Mgr. Kristýna Kundrátová

ObjednávkaObrázek

MLADÝ KRIMINALISTA

Staňte se mladým forenzním technikem a pronikněte do tajů daktyloskopie, trasologie a dalších vyšetřovacích metod, které napomáhají kriminalistům při vyšetřování.


CO VÁS ČEKÁ?

Dozvíte se, jak zajistit stopy, důkazy na místě činu, jak snímat a porovnávat otisky prstů. Vyzkoušíte si analýzu odebraných vzorků při základních vyšetřovacích postupech. Pomocí šifer se naučíte deduktivnímu a logickému myšlení. Cílem celého programu bude identifikovat správného pachatele.


CÍLOVÁ SKUPINA

Školáci (1. a 2. stupeň)


DOBA TRVÁNÍ

1-2 hodiny (můžeme přizpůsobit dle Vaší potřeby)


GARANT

Mgr. Tereza Stachurová, Mgr. Kristýna Kundrátová

Objednávka


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 11. 2019