Nabídka katedry matematiky

Obrázek

FRAKTÁLY ANEB KRÁSA V MATEMATICE

Nebojte se matematiky a pojďte se s námi podívat za krásami světa fraktálů. Jakým způsobem můžeme modelovat například růst rostlin? Prozkoumejte s námi některé krásné fraktální obrazce.


CO VÁS ČEKÁ?

Nejprve si připomeneme, co je to funkce a její graf. Dále se dozvíte, co to jsou fraktály, a zjistíte, že se nacházejí všude kolem nás v přírodě. Představíme si Lindenmayerovy systémy, pomocí kterých můžeme fraktální obrazce tvořit, modelovat procesy probíhající v přírodě, jako například růst rostlin. Dále si představíme jiný typ fraktálních útvarů, konkrétně Mandelbrotovu množinu a její vlastnosti.


CÍLOVÁ SKUPINA

Středoškoláci


DOBA TRVÁNÍ

45-60 minut

ObjednávkaObrázek

TAJEMNÉ NEKONEČNO

Pronikněte s námi do tajů nekonečna. Seznamte se s historií a základy teorie množin a s paradoxy s ní spojenými.


CO VÁS ČEKÁ?

Nejprve si krátce připomeneme historii teorie množin, její hlavní principy a převratné myšlenky Georga Cantora, a také řadu úskalí, které musela teorie množin překonávat. Zmíníme mimo jiné paradoxy teorie množin, které tuto tenkrát mladou teorii téměř zlikvidovaly nebo zdánlivý rozpor teorie množin. Kromě toho pro Vás máme příklady situací, v nichž se vlastnosti nekonečných množin zásadně liší od vlastností konečných množin.


CÍLOVÁ SKUPINA

Středoškoláci


DOBA TRVÁNÍ

50-60 minut

ObjednávkaObrázek

JAK SPRÁVNĚ NA DOKUMENT

Píšeme-li dokument, musíme vědět, co chceme napsat. To se naučíme v hodinách českého jazyka. Jak nastavíme různé způsoby formátování dokumentu se pak dozvíme v hodinách informatiky. My Vám nabídneme unikátní diskuzi o formátovacích prvcích i jejich užití.


CO VÁS ČEKÁ?

Nejprve si vysvětlíme, co to jsou typografická pravidla a proč se používají. U různých typů dokumentů prodiskutujeme, jakou velikost a druh písma použít v daných situacích, jaké použít zvýraznění, zarovnání textu, číslování odstavců, nebo různé mezery. Ukážeme si, na co si dát pozor při vkládání obrázků. Taktéž si popíšeme časté typografické chyby – třeba kdy se používá spojovník, kdy pomlčka, jak správně vypadají uvozovky. Nabídneme Vám „kuchařku“, která Vám pomůže napsat dokument, aby vypadal profesionálně a nemuseli jste se za něj stydět.


CÍLOVÁ SKUPINA

Středoškoláci


DOBA TRVÁNÍ

45-90 minut

Objednávka


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 12. 2019