Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Zemřel emeritní děkan Přírodovědecké fakulty Petr Šindler

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás ve věku 75 let navždy opustil dlouholetý vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a emeritní děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. Dne 11. listopadu jsme tak ztratili výraznou osobnost, která se zasloužila o rozvoj naší geografie i fakulty.

Geografická komunita tak přichází o muže, který zanechal stopu nejen na Ostravské univerzitě. Působil jako školitel doktorandů i člen habilitačních komisí na univerzitách v Česku a na Slovensku, zároveň působil ve fakultních vědeckých radách několika univerzit nebo v Ústavu geoniky Akademie věd České republiky.

Doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. před ukončením aktivní činnosti a přesunem do Litomyšle patřil k nejvýraznějším pedagogickým, výzkumným i vědeckým kapacitám naší ostravské Přírodovědecké fakulty, kde roky působil ve vedení katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a zároveň zastával v letech 2000-2006 také roli děkana. Za jeho vedení došlo k výraznějšímu propojení pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti a kredit Přírodovědecké fakulty i ostravského geografického pracoviště vzrostl jak v regionálním, tak v celostátním a mezinárodním měřítku.

V rámci své praxe se doc. RNDr. Petr Šindler, CSc. zaměřoval na politickou a kulturní geografii – zejména pak na rozvoj oblastí i měst. Jeho aktivity se promítly také do činnosti Československé geografické společnosti (ČSGS) a od roku 1990 České geografické společnosti (ČGS). Jejím členem byl už od konce 60. let a působil například jako místopředseda jejího hlavního výboru i jako předseda pobočky na severu Moravy. Díky jeho aktivnímu přístupu došlo v rámci ČSGS/ČGS k výraznému rozšíření členské základny geografů a k navázání širších kontaktů mezi geografickými pracovišti.

Upřímnou soustrast všem pozůstalým.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2019

facebook
instagram
twitter
rss
social hub