Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

  • Obrázek

Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2019/2020

Termín konání:

pátek 4. září 2020 (termín pro studenty, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku v květnu/červnu/červenci 2020)

Místo konání:

Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih

Za promoce je dle Směrnice rektora č. 207/2014 stanovena úhrada ve výši 500,- Kč. Tuto úhradu lze provést pouze bezhotovostně na číslo účtu OU: 931761/0710, variabilní symbol: 311012. Jako specifický symbol uveďte Vaše jedinečné číslo, které jste měli uvedeno na Vaší osobní stránce na Portále OU (Moje stránka/Personální informace). Úhradu proveďte do 25. srpna 2020.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, jsou povinni sdělit tuto skutečnost studijní referentce nejpozději do 25. srpna 2020. Diplom a DS si vyzvednou na studijním oddělení.

Termín konání:

pátek 23. října 2020 (termín pro studenty, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku v srpnu 2020)

Místo konání:

Dům kultury města Ostravy, 28. října 2556/124, 702 Ostrava

Za promoce je dle Směrnice rektora č. 207/2014 stanovena úhrada ve výši 500,- Kč. Tuto úhradu lze provést pouze bezhotovostně na číslo účtu OU: 931761/0710, variabilní symbol: 311012. Jako specifický symbol uveďte Vaše jedinečné číslo, které jste měli uvedeno na Vaší osobní stránce na Portále OU (Moje stránka/Personální informace). Úhradu proveďte do 13. října 2020.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, jsou povinni sdělit tuto skutečnost studijní referentce nejpozději do 13. října 2020. Diplom a DS si vyzvednou na studijním oddělení.


Doporučení: Promoce absolventů je společenská událost - přizpůsobte tomu i své oblečení. V případě účasti malých dětí pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Časový harmonogram promocí bude upřesněn.

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost! Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 06. 2020

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub