Výzkum našich mladých biologů pomůže Ostravě

Biologové Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (PřF OU) prokázali vliv urbanizace na hnízdění ptáků v Ostravě. Město protnuli sítí ptačích budek a přes rok zkoumali chování pěvců v různě zastavěných místech. Analýza dat potvrdila, že ptáci se příliš nehrnou do zastavěnějších městských částí. Výzkum mladých biologů v budoucnu využije ostravský magistrát.

Zástupci studentské organizace SOVA z PřF OU se pro svůj biologický výzkum spojili s městem Ostrava. Společně pak ve vybraných městských částech vytipovali hned 48 míst s různými stupni urbanizace, kde rozmístili dva typy ptačích budek. Pravidelné kontroly, monitoring z kamer a finální analýza dat potvrdily podstatný vliv městské zástavby v Ostravě na populaci pěvců.

„Ptáci nakonec obsadili víc než 54 % našich budek. Největší zájem byl mezi nimi o ty v nízkém stupni urbanizace s vyšším podílem zeleně, kde jsme zaznamenali výraznější úspěšnost zahnízdění, větší množství vajec i mláďat, a kde nám pěvci zahnízdili dokonce víckrát v jedné sezoně. Naopak o budky v hustě urbanizovaných částech Ostravy až tak velký zájem nebyl,“ vysvětluje za výzkumný tým SOVA Stanislav Ožana.

Kromě toho ostravské biology zajímaly také další preference ptactva. Pěvci si ve větší míře vybírali typ budek s přehrazeným vstupním otvorem, který je možné považovat za bezpečnější a v budoucnu by tak měl být pro podporu jejich hnízdění preferován. Naproti tomu barva budky při výběru hnízdiště u ostravských ptáků roli nehrála.

„To zjištění pro nás bylo překvapivé, protože je možné v literatuře najít příklady, kdy si vybírali ptáci budky v kontrastnějších barvách – pravděpodobně pro snadnější zpozorování v přírodě,“ říká za výzkumný tým Kristýna Beníčková, která s daty pracovala ve své bakalářské práci.

Mladí biologové budou ve výzkumu hnízdění ptáků ve městě Ostrava pokračovat i v následujících letech. Chtějí mít k dispozici data za delší časové období a zároveň počítají i s ekotoxikologickou analýzou jednotlivých míst osázených budkami. S výsledky pilotního ročníku monitoringu už mladí biologové ze studentské organizace SOVA seznámili zástupce města. „V posledních letech ve městech obecně ubývá míst pro hnízdění ptactva a jeho populace klesá. Město Ostrava se proto zapojilo do projektu s cílem podpořit možnosti hnízdění ptáků v městském prostoru a zlepšit tak situaci ptactva na území našeho města. Výsledky projektu nám napomohou s výběrem vhodného typu budek, optimálního způsobu jejich instalace a s výběrem konkrétních lokalit pro umístění nových ptačích budek i v dalších částech města. Výsledky můžeme taktéž zúročit při plánování výsadby stromů či údržby zeleně ve městě,“ vysvětluje náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 07. 2020