Navždy odešel docent Josef Tvrdík

S lítostí oznamujeme, že nás dne 23. listopadu 2020 navždy opustil náš dlouholetý kolega, bývalý člen katedry informatiky a počítačů, doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc. Byl to velký člověk, který rozdával cenné rady, pomáhal kolegům a rád se bavil. Za všech okolností byl spolehlivý, přímý, a nesnášel podvádění a lenost. V mládí hojně sportoval, absolvoval studia na VŠCHT, která završil studiem statistiky na UK. Pracoval nejprve jako programátor, později se přidal k zakladatelům katedry informatiky a počítačů nově vznikající Ostravské univerzity. Patřil mezi přední tvůrce publikací nejen na svém pracovišti v oborech globální optimalizace a aplikované statistiky. I přes přicházející zdravotní omezení trávil usilovnou prací a výchovou mladších kolegů značnou část svého života. Vzpomínáme na jeho osobnost s hlubokou úctou a pocitem ztráty.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 11. 2020