Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Přírodovědecká fakulta > O fakultě > Struktura fakulty > Orgány a vedení fakulty > Akademický senát

Ostravská univerzita

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do studentské komory

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech 7. prosince 2020 až 11. prosince 2020.

Harmonogram
24. 11. 2020Zveřejnění harmonogramu doplňujících voleb na portále.
30. 11. 2020Zveřejnění seznamu oprávněných voličů (zveřejnění na portále a vyvěšení na nástěnkách AS PřF OU)
14. 12. 2020Mezní termín pro podání námitek proti správnosti zveřejněných volebních seznamů.
7. 12. 2020 od 8:00 – 11. 12. 2020 do 12:00Příjem návrhu kandidátů do voleb. Kandidát je navržen na formuláři přílohy tohoto harmonogramu.
15. 12. 2020Zveřejnění kandidátních listin.
4. 1. 2021 – 8. 1. 2021Průběh vlastních voleb.
11. 1. 2021Zveřejnění výsledků.
18. 1. 2021Mezní termín pro podání stížnosti proti volbám.
25. 1. 2021Mezní termín pro vypořádání stížností proti volbám.

Návrh kandidátů

Návrhy kandidátů z řad studentské kurie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity může navrhovat každý člen akademické obce – člen studentské kurie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Návrhy v písemné formě musí mít formální úpravu dle vzoru pro návrh kandidáta do AS PřF OU. Vzor pro návrh kandidáta je dostupný na Portálu OU v sekci Dokumenty.

Návrhy je nutno doručit do termínu dle harmonogramu. Návrhy se předkládají na podatelnu OU (budova rektorátu) v zalepené obálce označené „Doplňující volby AS PřF OU“ (poštou nebo osobně, rozhodující je datum a čas přijetí na podatelnu), a současně v elektronické podobně na e-mail předsedy volební komise .

Průběh voleb

Volby proběhnou elektronicky přes portálový systém „Akademické eVolby“.


Zveřejněno / aktualizováno: 25. 01. 2021

facebook
instagram
twitter
soundcloud
rss
social hub