Promoce absolventů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v akademickém roce 2020/2021

Termín konání: pátek 2. července 2021

(termín pro studenty, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku do 15. června 2021 včetně)

Místo konání:

Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih

Svou účast potvrďte elektronicky v registračním systému do 20. června 2021.

Absolventi, kteří svou účast nepotvrdí v registračním systému, se nemohou promocí zúčastnit.

Za promoce je dle Směrnice rektora č. 207/2014 stanovena úhrada ve výši 500,- Kč. Poplatek uhradíte při registraci na promoce. Platba je možná pouze bezhotovostně.

Přesný časový harmonogram promocí bude zveřejněn nejpozději 23. června 2021.

UPOZORNĚNÍ: Absolventi i promoční hosté jsou povinni respektovat platná protiepidemiologická opatření. Z důvodu těchto opatření je maximální počet promočních hostů na jednoho absolventa 10 osob.

Absolventi, kteří se promoce nezúčastní, si mohou diplom a DS vyzvednout na studijním oddělení.

Doporučení: Promoce absolventů je společenská událost - přizpůsobte tomu i své oblečení. V případě účasti malých dětí pečlivě zvažte, zda jste schopni zajistit, aby děti nerušily svým hlasovým projevem po celou dobu slavnostní akt promoce.

Žádáme všechny absolventy o dochvilnost!

Termín konání: pátek 22. října 2021

(termín pro studenty, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku od 16. června 2021)

Místo konání:

Dům kultury Akord, Ostrava-Zábřeh, s.r.o., náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava-Jih

Bližší informace k promoci budou uveřejněny během září 2021.Kontakt:

Denisa Mikolandová
studijní oddělení


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 06. 2021