Studentské spolky

Studium na naší Přírodovědecké fakultě nabízí také možnosti spojit síly s dalšími studenty, kteří ve svém volném čase vytvářejí nejrůznější aktivity pro všechny věkové kategorie. V současnosti u nás působí hned trojice spolků. EGEA Ostrava (sdružuje převážně geografy), Studentská organizace vědeckých aktivit neboli SOVA (sdružuje převážně biology) a EPKA (sdružuje převážně biology, biofyziky a další zájemce). Každá z našich organizací pomáhá vytvářet zázemí studentům, vymýšlí volnočasové aktivity pro školy i veřejnost a podílí se na popularizaci vědy i propagaci naší fakulty a samotné Ostravské univerzity.

Kromě toho se u nás můžete třeba stát také součástí studentského týmu, který vytváří unikátní dvojjazyčný časopis BIOLOGEEK.


Biologeek


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2022