O BioloGeeku

BioloGeek je studentský semestrální časopis vydávaný od roku 2019. Za jeho založením stojí několik nadšených studentů biologie s vizí naučit sebe, ale i ostatní studenty Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity něco nového. Mezi hlavní cíle časopisu patří podat rozličná biologická témata co nejvíce srozumitelnou a poutavou formou a pomoci tak jak autorům článků, tak i čtenářům, aby získali povědomí i o věcech jim vzdálených. V BioloGeeku však najdete i kvízy prověřující vaše znalosti z různých oblastí biologie či kreativní návody, tipy a triky – např. návod na výrobu vlastního duběnkového inkoustu anebo rady, jak se vyvarovat chybám při tvorbě herbářové položky.

Za jednu z největších předností časopisu považujeme také to, že je psán dvojjazyčně, a to česky a anglicky, což umožňuje propojit studenty nejen napříč katedrami Přírodovědecké fakulty, ale i napříč fakultami celé univerzity. V BioloGeeku totiž hrají nezastupitelnou roli i studenti z Katedry českého jazyka a z Katedry anglistiky a amerikanistiky, kteří se podílejí na jazykových korekturách a případných úpravách textu. Toto mimo jiné umožňuje, aby si časopis přečetli i zahraniční studenti, kteří, v případě zájmu, mohou do našeho týmu také vstoupit a stát se tak součástí širšího kolektivu mladých biologů.

Biologeek

Biologeek

Biologeek

Biologeek

Biologeek


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 01. 2023