EPKA

Tento spolek doplnil studentské organizace v roce 2019, kdy začala naplno sdružovat aktivní studenty i pedagogy s láskou k přírodě. Za zrodem studentského spolku EPKA je skupina více než deseti nadšených studentů a akademiků Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Samotný název je akronymem pro Edukační Programy a Kolektivní aktivity, a i logem odkazuje na oblíbenou mikrozkumavku, která se hojně využívá v experimentální biologii. V éře počítačové grafiky spolek logo záměrně ponechal ručně malované, aby z něj byla patrná pohoda a technikou nesvázaná volnost. Ke zrodu EPKy vedla snaha o vytvoření nové dynamické organizace, která by doplnila již existující spolky a pokryla ty oblasti popularizace vědy, které třeba byly opomíjeny. Jednou z hlavních náplní spolku EPKA je popularizace přírodních věd široké veřejnosti, a zároveň upevnění sociálních vazeb mezi potřebnými skupinami obyvatel, zejména mezi dětmi a seniory. Veřejnosti nabízejí workshopy, exkurze, výlety, jsou aktivní na sociálních sítích a sami točí naučná videa.

Kontaktní osoba:

  • Mgr. Radomír Pech, telefon: 731 885 685

Email:


EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA
EPKA

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2023