Akademický senát Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volbu děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pro volební období 2023–2027

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Usnesení Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ze dne 23. září 2022

Akademický senát Přírodovědecké fakulty (AS PřF) OU vyhlašuje volbu děkana PřF OU na volební období 2023–2027, schvaluje harmonogram volby děkana a náležitosti návrhu kandidáta na děkana:

23. 11. 2022 ve 14:00
Mezní termín podávání návrhů na kandidáty na děkana volební komisi prostřednictvím podatelny OU


Náležitosti návrhu kandidáta na děkana podle Jednacího řádu AS PřF OU (čl. 15, odst. 7):

 1. Návrhy kandidátů může podat kterýkoli člen akademické obce PřF OU. Nikdo nemůže navrhnout sám sebe.
 2. Návrhy je nutné podat písemně v listinné podobě (formulář ke stažení) volební komisi (F. Karlický, R. Dušek, S. Šťastná) prostřednictvím podatelny OU v zalepené obálce s označením „Volba děkana PřF OU 2023“.
 3. Přílohou návrhu musí být:
  1. písemný souhlas navrhovaného kandidáta se svojí kandidaturou a se zveřejněním bodu b) a c) níže,
  2. program činnosti a rozvoje PřF OU,
  3. profesní životopis včetně informací o dalších pracovních a veřejných činnostech,
  4. negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb. (s výjimkou kandidátů narozených po 1. 12. 1971).

24. 11. 2022
Mezní termín pro zveřejnění seznamu kandidátů včetně volebních programů

25. 11. 2022 ve 14:30
Shromáždění akademické obce PřF OU

2. 12. 2022 ve 14:30
Zasedání AS PřF OU – schvalování návrhu na jmenování děkana


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2022