Podpořené projekty

Podpořené projekty 2022

V roce 2022 jsme přidělili celkem 247 tisíc korun. Úspěšní byli tito předkladatelé:

Studentský spolek EPKA (rozvoj vnější propagace a realizace aktivit třetí role, např. tvorba edukačních videí, exkurze pro žáky ZŠ a SŠ aj.) – 70 tisíc korun

Studentka Jana Salamonová (rozvoj vnější propagace fakulty formou sdílení videí a fotografií mikroskopických organismů) – 8 tisíc korun

Studentské spolky SOVA, EGEA a Biologeeks (rozvoj komunity studentů, vnější propagace, mezinárodní vztahy a třetí role, např. medailonky školitelů na PřF, terénní exkurze, časopis Biologeek aj.) – 169 tisíc korun

Podpořené projekty 2021

V roce 2021 jsme přidělili celkem 250 tisíc korun. Úspěšní byli tito žadatelé:

Příroda bez hranic (SOVA, EGEA, BioloGeek) – 170 tisíc korun

Organizace studentů EPKA – 80 tisíc korun

Podpořené projekty 2020

V roce 2020 jsme přidělili celkem 250 tisíc korun. Úspěšní byli tito žadatelé:

Příroda bez hranic (SOVA, EGEA, BioloGeek) – 160 tisíc korun

Studentský spolek EPKA – 90 tisíc korunZveřejněno / aktualizováno: 14. 12. 2022