Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku se zaměřením na fyzickou geografii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností pro geoinformatiku se zaměřením na fyzickou geografii

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře fyzické geografie a geoekologie

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru fyzické geografie,
 • ukončené doktorské studium (nebo očekávané dokončení do jednoho roku) v oboru fyzické geografie nebo podobném,
 • velmi dobrá orientace v problematice geoinformatiky a její aplikace ve fyzické geografii,
 • aktivní vědecká a publikační činnost (preference časopisů s IF),
 • schopnost přednášet v anglickém jazyce,
 • zkušenosti s působením v zahraničí.

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2018 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 2. ledna 2018 na níže uvedenou kontaktní adresu.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107